Vi søker utøvere til profil-porteføljen!

Publisert 03.11.2023
Redigert 06.11.2023

Nye idretter og økt fokus på para-satsing har gjort at kampsportforbundet ser behov for å utvide porteføljen med bilder til bruk i vår profilering. Vi har derfor engasjert en fotograf som vil avholde en foto- og videoseanse i Oslo på dagtid mandag 27. november.

NKF vil få 30 redigerte bilder etter denne fotograferingen, som skal være fordelt på hovedsakelig para, nye idretter og idretter vi ser at det mangler profilbilder for i porteføljen per i dag. Utøvere/klubber som ønsker å delta på fotograferingen vil få fri bruksrett til bildene, mot at NKF kan bruke disse i sin profilering. Samtykkeskjema kreves fra alle som blir avbildet og for utøvere under 18 år må foresatte være til stede og signere samtykket.

Ønsker å vise mangfold

Kampsportforbundet ønsker gjennom fotograferingen å vise mangfoldet blant våre medlemmer og vil etterstrebe å vise et bredt spekter av para-utøvere, kjønns- og aldersbalanse, samt utøvere med variert etnisk bakgrunn. Det vil derfor gjøres en prioritering blant de påmeldte utøverne med disse kriteriene tatt i betraktning.

Er du kampsportforbundets neste modell? Meld deg på via skjema under innen 10. november.

Fotoshoot 27. november

NKF arrangerer fotoshoot i Oslo fra kl. 8:00-16:00. Vi ønsker modeller til fotograferingen. Utøvere som stiller får tilgang til høyoppløselige bilder mot at NKF kan bruke dette i sin profilering.

Idrett/gren(Required)
Årets fotografering har som mål å utvide NKFs portefølje med våre nye idretter som har kommet inn de siste 10 årene, samt økt fokus på para-utøvere. Vi åpner for at våre etablerte idretter også kan delta og vil etter påmelding gjøre en prioritering for vår utvidede profil-portefølje.
Din kampsporterfaring(Required)
Max. file size: 128 MB.
Last opp et enkelt bilde av deg. Det behøver ikke å være et bilde med kampsportutstyr.
Samtykke(Required)
Bilder tatt i regi av Norges Kampsportforbund vil kunne bli brukt i vårt markedsmateriell på nettside, sosiale medier og trykk. Utøvere som stiller på fotografering godkjenner bruk av bildene, og må signere samtykkeskjema. For barn under 18 år må foresatte være til stede og signere samtykkeskjema for bruk av bilder. Utøverne vil få tilgang til fri bruk av bilder tatt av dem under fotograferingen.