Vellykket gjennomføring av trenerkurs!

Publisert 03.11.2023

Norges Kampsportforbund oppfordrer klubber til å prioritere kompetansehevende tiltak for å øke viktig kompetanse i klubben. Denne høsten har flere klubber gått sammen om å bestille gratis trenerkurs. Både taekwondo (WT) og muay thai-miljøet har nå flere trenere med gjennomført trener 1-kurs.

Trenerutdanning er et hovedfokus i 2023 og forbundet ønsker å legge til rette for at klubbene kan få utdannet flere trenere i en trang økonomisk tid, og for at klubbene kan få flere trenere noe som er viktig for rekrutteringen. Høsten 2023 vil trener 1 fortsatt være gratis, og prisen på trener 2 er halvert.

Bestilling av kurs

Oslo Taekwondo Klubb var først ute med å bestille trenerkurs, og NKFs kursholder Andreas Suoranta veiledet de ivrige kursdeltakerne med stødig hånd. Deretter fulgte Skedsmo Taekwondo, Gjerdrum Taekwondo og Borgen Taekwondo opp med et bestilt kurs hos seg på Romerike utenfor Oslo. Til helgen er det muay thai som har fått flere klubber samlet for å avholde trenerkurs for dem.

Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte felleskursene, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene.

Ved spørsmål vedrørende kravene, hvorvidt disse er innfridd, eller henvendelser vedrørende bestilling av kurs, kan administrasjonen kontaktes på christian@kampsport.no

On kursene:

Om Trener 1:

Trener 1 er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom. Forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen står sentralt.

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk og prestasjonsmessig. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Om trener 2:

I Del 1 belyses trenerrollen, treningslære og -planlegging, vekst og modning og skadebehandling og -forebygging på en grunnleggende men spesifikk måte. Del 2 går litt dypere og mer generelt inn i temaene.

Mellom del 1 og del 2 er det også noen e-læringsmoduler og en praksisperiode til slutt som skal gjennomføres (forklaringen skjer under del 1-kurset).