Utlån av parautstyr – kartlegging av interesse

Publisert 13.03.2020
Redigert 23.02.2023

Særforbundene har via NIF mulighet til å søke om midler til utlånsutstyr rettet mot rekruttering av parautøvere. Norges Kampsportforbund ønsker nå å kartlegge interessen for å låne denne typen utstyr blant våre medlemsklubber.

Kulturdepartementet (KUD) gir årlig Norges idrettsforbund (NIF) tilsagn om tilskudd på ordinære spillemidler til paraidrett. Av tilskuddsbeløpet er det satt av et beløp som er øremerket rekrutteringsutstyr innen paraidrett (idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse). Dette er midler som særforbundene kan søke om.

NIF opplyser om følgende kriterier:

  • Pengene skal gå til særforbund (eier) som låner utstyret videre til klubber. Det må påregnes at utstyret skal kunne prøves ut av flere klubber.
  • Midlene er øremerket til rekrutteringsutstyr som gjør at flere kan prøve idrett.
  • Kostbart aktivitetsutstyr vil bli prioritert.
  • Aktivitetsutstyr til toppidrett faller utenfor denne ordningen.
  • Personlig utstyr faller utenfor ordningen.
  • Dersom utstyret ikke kan anskaffes i Norge, kan kostnader for toll og frakt av utstyret dekkes av ordningen.
  • Midlene benyttes til dekning av utstyr som er kjøpt inn i 2020.

Ønsker tilbakemelding fra klubbene innen 1. april

Søknadsfristen for å søke midler fra NIF er 1. mai.

Norges Kampsportforbund ønsker nå tilbakemelding fra klubbene på hvorvidt lån av denne typen utstyr er av interesse. Vi vet at mange av våre klubber er nysgjerrige på paraidrett, og tar forbundets ønske om inkludering på alvor. Flere klubber har den siste tiden deltatt på kurs, og vi ønsker derfor å bistå disse og andre nysgjerrige klubber med å komme videre i prosessen med å tilby kampsport for alle.

For at Norges Kampsportforbund skal kunne søke om midler ber vi våre medlemsklubber om å benytte seg av nedenstående skjema for å melde inn sin interesse. Dette må gjøres innen 1. april, slik at forbundsadministrasjonen har tilstrekkelig tid til å sammenfatte og sende inn søknaden til NIF.

Meld interesse via nedenstående skjema

Da forbundet per i dag ikke har noen liste over aktuelt utstyr, ber vi i første omgang klubber som har sin interesse om å kontakte oss via nedenstående skjema, med informasjon om hvilket utstyr de har ønske og behov for. Kampsportforbundet vil deretter ta dialogen videre med NIF, for å undersøke om det utstyret klubbene oppgir et ønske om, kan omfattes av ordningen.