Husk å søke dispensasjon – klubblag til konkurranser

Publisert 07.02.2017

Forbundsstyret har i forrige styremøte fattet vedtak som et ledd i at usportslige og nedlatende holdninger skal få en konsekvens.

Det slås ned på usportslige handlinger, holdninger og opptreden i NKFs idretter. Vilkår og regler må følges ved deltakelse i konkurranser nasjonalt og internasjonalt, samt at usportslighet og nedlatenhet får konsekvenser.

Vedtaket har ført til nye punkter i Felles bestemmelser for alle Norges Kampsportforbunds grener. Under Klubbens ansvar/plikter finner vi punkt 5.4

Det settes vilkår om at klubblag til konkurranser kun skal omfatte reelle medlemmer som også fysisk tar del i klubbens treningstilbud og som bidrar til å bygge sportslig fellesskap og samhold som et lag. Det kan søkes dispensasjon fra vedtaket til respektive seksjonsstyre.

Under Utøvernes ansvar /plikter er nylig tilførte punkt 6.2

Det settes som hovedregel at utøvere må delta for sin klubb både nasjonalt og internasjonalt. På internasjonale åpne stevner hvor konkurransefellesskap evt. tillates skal utøvers navn og klubbnavn også oppgis særskilt. Navnet på konkurransefellesskapet skal på forhånd godkjennes av forbundet og det tillates ikke bruk av navn som kan forveksles med eller assosieres med landslag. Generalsekretær gis fullmakt til å effektuere dette. Det kan søkes dispensasjon fra vedtaket til respektive seksjonsstyre.

I tillegg omfatter forbundsstyrets vedtak følgende

Påviselig usportslig og nedlatende opptreden som oppdages/varsles både på og utenfor matten skal ha en konsekvens. Slike saker behandles ut ifra eksisterende praksis i.f.t. brudd på barneidrettsbestemmelsene. 

 Styrets vedtak er i samsvar med NIFs etiske veiledere for trenere.

Emne: