Ungdomskomiteen søker personer til sentrale roller

Publisert 17.10.2019

Ungdomskomitéen i Norges Kampsportforbund er på jakt etter ungdommer mellom 15-26 år som ønsker å være med å utvikle ungdomsarbeidet til forbundet.

Komitéen består per i dag av Victoria Berentsen Valner (leder), Eirik Bjerke (styremedlem), Stine Løvdahl (styremedlem) og Eirinn O’Fahey Voldsund (varamedlem). Det siste året har komitéen brukt tid på å utvikle en strategiplan, samt en overordnet handlingsplan, som sier noe om hva komitéen ønsker å gjøre, og hvordan de skal gå frem. Deres hovedmål er å utvikle samholdet på tvers av kampsportene. De vil også jobbe med å øke andelen ungdommer (mellom 15-25 år) i klubbstyrene, utdanne ungdom og gjøre de i stand til å ta ansvar på sine arenaer. Ungdomskomitéen er av og for ungdom!

Oppfølging og markedsføring

21.-22. mars 2020 skal det første ungdomstinget i Norges Kampsportforbund gjennomføres. Rammene er klare, så arbeidet frem mot ungdomstinget vil handle om oppfølging av ulike avtaler i programmet og markedsføring av arrangementet.

Vi ser etter personer til tre forskjellige roller:

  • En prosjektleder som kan ha hovedansvar for planleggingen frem til og under «tinget». Vedkommende vil jobbe tett med leder i komitéen og kontaktperson i administrasjonen. Tittel for vervet vil være styremedlem.
  • Et styremedlem som gjerne har erfaring med sosiale medier. Vedkommende vil ha hovedfokus på oppgaver knyttet til «tinget», men også være med å diskutere saker som er aktuelle for Ungdomskomitéen.
  • Valgkomité bestående av 2 personer + varamedlem som skal sette sammen et forslag til nytt styre i Ungdomskomitéen til valget. Valgkomitéen vil få støtte fra administrasjonen.

Med bakgrunn i dagens komitésammensetning ser vi i hovedsak etter medlemmer mellom 20-26 år, og gjerne har erfaring fra prosjektstyring. Ungdomskomitéen har som mål å ha spredning i både idretter og geografisk. Dette vil vi også legge vekt på i utvelgelsen. Vervene er ulønnet.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette ta kontakt med Kristiane U. Brown: kristiane.brown@kampsport.no.

Søknadsfrist er søndag 27. oktober.

Oops! We could not locate your form.