Ungdom trenger noen som heier

Publisert 26.08.2020

De aller fleste er innom organisert idrett i løpet av oppveksten sin. For ungdom kan idretten spille en helt avgjørende rolle, spesielt for de som vokser opp i hjem med alkoholmisbruk.

Alkovettorganisasjonen Av-og-til lanserer nå kampanjen «Ungdom trenger noen som heier», med fokus på de gode støttespillerne i idretten for ungdommen. Som del av kampanjen har de sluppet en film som skal hylle og vise hvor viktig det er å være en god støttespiller i idrett for ungdom.

Hele 93 prosent av ungdom i alderen 13-18 år har deltatt i organisert idrett i løpet av livet. Med dette er idretten den fritidsaktiviteten som aktiviserer desidert flest ungdom. Dette gir mange positive ringvirkninger.

Unik arena for å fange opp ungdom

Med så mange deltakere er idretten en unik arena for å fange opp ungdom som har det vanskelig. Det kan gjelde ungdom i risikosonen når det gjelder egne veivalg, eller de som opplever vonde ting hjemme. Treninga, cupen og fotballavslutninga er steder ungdommene fremdeles treffer og har mye kontakt med voksenpersoner utenom familien, noe som kan være avgjørende.

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp i hjem der mor eller far har misbrukt alkohol i løpet av det siste året. Det betyr at det i de fleste idrettslag finnes ungdommer som kommer på trening med en vond og vanskelig hemmelighet hjemmefra.

I et idrettslag vet man sjelden hvem disse ungdommene er. For barn og unge som har problemer hjemme kan det gjøre en enorm forskjell at én person ser dem og bryr seg om dem. Om du har en dårlig magefølelse, gjør noe med bekymringen din. Å ta grep kan være ubehagelig for deg, men for barnet, kan nettopp du være redningen.

Avgjørende med trygge voksne

Voksne må også sikre at idretten blir et fristed og et positivt avbrekk fra en vanskelig hverdag. På idrettsbanen skal ungdommene kunne puste ut og ha fri fra det som er vanskelig hjemme. Som foresatt, leder eller trener i et idrettslag er du en rollemodell når det kommer til alkoholbruk.

Norges Idrettsforbund har tydelige retningslinjer på at barn og unge under 18 år skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alderen.

Likevel er det mange klubber som sliter med alkohol i gråsoner knyttet til barneidretten, noe som kan skape utrygghet for barn og unge. For ungdom som vokser opp i et hjem med alkoholmisbruk, er det helt avgjørende å møte voksne som ser dem og er bevisste på den viktige rollen de har.

Avklar hva som er greit og ikke

Selv om det er stor enighet om at idretten skal være alkoholfri, er det gråsoner som kan være nyttige å avklare. Er det for eksempel greit å drikke alkohol når man reiser med idrettslaget i fritiden?

Det er lettere å unngå utfordringer knyttet til alkohol dersom klubben har retningslinjer. Samtidig blir det lettere å vite hvordan den typen hendelser skal håndteres dersom klubben har tydelige retningslinjer for hva som er greit og ikke greit, og hvordan eventuelle avvik skal håndteres.

Klubben kan få hjelp til å definere regler i Av-og-til’s verktøykasse.