Tusen takk til Kampsportforbundet for at dere var med på 16 dager-kampanjen

Publisert 23.01.2015
Redigert 27.07.2015

- Alle som har bidratt til 16-dager-kampanjen kan ha vært med å redde liv, sier generalsekretær i CARE, Gry Larsen.

Før jul var Kampsportforbundet en av flere organisasjoner som støttet opp om CAREs 16 dager-kampanje for å bekjempe vold mot kvinner. Dette var del av en verdensvid kampanje som engasjerte tusenvis av mennesker. CARE produserte blant annet filmen «Ikke alle menn er menn» som ble vist på en rekke TV-stasjoner, reklameboards og kinoer over hele landet. I tillegg har 15.000 mennesker sett filmen på Youtube. Mye av dette er takket være de bedriftene, foreningene og organisasjonene som var med på å spre budskapet.

– Tusen takk til alle dere som har vært med på å spre kampanjen, sier Larsen.

For flere kvinne har kampanjen vært en vekker, og en vei ut av et voldelig samliv

CARE fikk tilsendt følgende historie fra Krisesentersekretariatet en av de siste dagene av kampanjen: «Denne uken kom en kvinne til vårt kontor. Hun gråt, var svært redd og opprørt. Hun ble raskt tatt med til et krisesenter, og barnet som var i barnehagen, ble samtidig hentet. Far hadde tidligere på morgenen utsatt dem for svært alvorlig og livsfarlig vold. Ifølge risikokartleggingsverktøyet SARA betegnes volden som «høyrisiko for partnerdrap».

Både hun og datteren er nå i trygghet på krisesenteret. Far hadde tatt i bruk Apple-produktenes sporingssystem for å finne henne og for å til enhver tid ha oversikt over hvor hun var. Kvinnen fortalte at hun tidligere denne uken hadde sett filmen «Ikke alle menn er menn» og gått inn på nettsiden www.16dager.no. Hun sa gjentatte ganger: «Jeg har gått på en dør, det var det jeg sa til mamma når hun spurte. Jeg turte aldri å si noe til familien min om dette».

Hun hadde levd med den voldelige mannen i over 10 år. Det å se filmen og gå inn på nettsiden for å lese om voldens mange ansikter, og hvor hun kunne få hjelp, var utslagsgivende for henne. Hun har følt seg helt alene med sine opplevelser. Gjennom filmen følte hun seg ikke lengre alene, og hun var i stand til å ta den livsviktige beslutningen å forlate det voldelige samlivet.»

– Det at Kampsportforbundet bidro til å spre denne kampanjen kan ha vært medvirkende til at denne kvinnen søkte hjelp. Vi kan alle ha bidratt til å redde i hvert fall ett liv. Mange tenker at vold mot kvinner bare er et omfattende problem i land i Sør. Men det stemmer ikke. Det er riktig at vold mot kvinner er mest utbredt i land preget av fattigdom, konflikt og lav grad av likestilling, men det skjer i alle samfunn, sier generalsekretær i CARE, Gry Larsen. Hun påpeker at selv om 16 dager-kampanjen er slutt, er ikke kampen over.

– Vi må alle være klar over omfanget av denne volden, som ofte er skjult for omgivelsene. Vi ber alle som engasjerte seg i løpet av disse 16 dagene om å fortsette å bry seg. Vi må holde presset oppe så lenge kvinner verden over opplever vold og må leve i frykt. Vold mot kvinner er en global epidemi, sier Larsen.

Les Martine Aurdal i Dagbladet sin kommentar om viktigheten av kampanjen:
http://www.dagbladet.no/2014/12/11/kultur/meninger/
vold_mot_kvinner/gisele_bundchen/kommentar/36665775/

Se filmen og les mer om kampanjen her: www.16dager.no