Trygg på Trening med Redd Barna, online-kurs og fysisk kurs i Bergen

Publisert 09.08.2022

Norsk idrett inngikk i fjor et samarbeid med Redd Barna med et ønske om å gjøre barn og unge i idretten trygge på trening. Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn.

Norges Kampsportforbund har nå fått et eget kurs skreddersydd for våre klubber, Askøy Taekwon-Do Klubb er vertskap for det første fysiske kurset i Bergensområdet denne høsten. Kurset arrangeres 24. august.

Meld deg på kurset i Bergen 24. august her.

Meld deg på Zoom-kurset 16. august her.

Viktig verktøy

Redd Barna har utviklet verktøyet «Trygg på trening» som skal gi de voksne kunnskap om hva de skal og bør se etter for å forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn.

«Trygg på trening» er et kursopplegg som kan brukes av klubbene. Kurset gir trenere og frivillige i klubben økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret.

«Train the trainer»-kurs

Formålet med kurset er at deltakere etter endt kurs kan lede gjennomganger og opplæring i tilbudet Trygg på Trening lokalt i egen klubb og/eller i andre klubber. Deltakerne får kunnskaper om tilbudet Trygg på Trening og veiledning i hvordan klubber kan jobbe med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.

– Samarbeidet med Redd Barna er et viktig steg i vårt arbeid med å sette seksuell trakassering og overgrep mot barn på dagsorden, forteller Kristiane Utheim Brown, utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Meld deg på det fysiske kurset i Bergen/Askøy 24. august her.

Meld deg på Zoom-kurset 16. august her.