Lyst til å bidra til samarbeidsprosjekt med Redd Barna?

Publisert 17.02.2021
Redigert 07.04.2021

Norges Kampsportforbund samarbeider nå med Redd Barna om å skreddersy verktøyet «Trygg på trening».  Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn. Norges Kampsportforbund søker nå klubber som ønsker å bidra i neste fase av prosjektet.

Redd Barna utviklet verktøyet «Trygg på trening» for å gi de voksne kunnskap om hva de skal se etter for å forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn. Du kan lese mer om samarbeidet mellom Redd Barna og norsk idrett på NIF på sine nettsider.

Norges Kampsportforbund samarbeider nå med Redd Barna for å skreddersy verktøyet til våre medlemsklubber. Torsdag 11. mars kl 19.00-21.30 arrangeres det en workshop som er et viktig bidrag inn i det videre arbeidet.

Lyst til å bidra?

Hittil er flere arbeidsmøter med Redd Barna avholdt. Norges Kampsportforbund har også etablert en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra administrasjonen med trener- og ledererfaringer, samt en trenerutvikler med erfaringer på området fra annet særforbund.

Arbeidsgruppen har til nå gått igjennom «Trygg på trening»-kurset, og diskutert hvordan innholdet, som blant annet består av en rekke dilemma-kort, kan tilpasses kampsportklubbene.

– Vi har sett oss ut 11 dilemma-kort som nå skal utformes av profesjonell tegner. Når illustrasjonene er på plass, skal tekst til dilemmakortene utarbeides med hjelp fra pedagog. I løpet av de neste to ukene ønsker vi å komme i kontakt med klubber der det kun er én trener på trening, uten bistand fra foresatte eller hjelpetrenere, hvor treningene er for barn og unge. Klubbens størrelse er ikke viktig i denne sammenhengen. Vi skal deretter invitere disse trenerne med på en workshop knyttet til utfordringene mange klubber møter, forteller Brown.

Om du har lyst til å bidra til prosjektet kan Brown kontaktes på epost (kristiane.brown@kampsport.no).

PS! Om du ønsker faglig påfyll på dette området allerede nå anbefaler vi også å ta vårt e-kurs “Grensesetting i trener-utøver-relasjon”, som ble lansert for noen år tilbake.