Forslag på kandidater

Publisert 23.11.2017
Redigert 09.07.2018

Neste Forbundsting er berammet til 26.-27. mai 2018. Valgkomiteen, bestående av Vegard Iversen, Svanhild Sunde, Morgan Nygård, Terje Kårstad og Andrea Sollie, ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge for den overordnete og helhetlige kampsportvirksomheten i forbundet. Komiteen ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

På Forbundstinget skal det velges nytt Forbundsstyre, samt kontrollkomité, sanksjonsutvalg og ankeutvalg. Vet du om kandidater som har det rette engasjementet og som liker å drive med tilrettelegging av kampsport på overordnet nivå, så vil vi gjerne få kjennskap til vedkommende.

Oversikt over dagens styre finner du nedenfor. Alle kandidater står på valg for neste 2-årige tingperiode:

  • President: Trond Berg, Tøyen Taekwondo Klubb
  • visepresident: Tore Bigseth, Ålesund Ju jitsu Klubb
  • visepresident: Øyvind Andreassen, Bergen Karate Klubb
  • Line Gulbrandsen: Styremedlem, Værnes NTN Taekwon-do Klubb
  • Kjell Sivertsen: Styremedlem, Seiken Karate Klubb

I tillegg kommer seksjonenes styreledere, som innstilles til forbundstinget av seksjonsmøtene:

  • Karate: Kjell Jacobsen, Nordnes Karate Klubb
  • Taekwondo: Knut Olav Brecke, Tøyen Taekwondo Klubb
  • Taekwon-do ITF: Per Christian Garnes, Asker NTN Taekwon-do Klubb
  • Jujutsu: Rolf Magne Larsen, Stavanger Ju jitsu Klubb
  • Fleridrett: Inger Wold, Aikikan Oslo

Forbundsstyrets oppgave er å iverksette forbundstingets vedtak med langtidsplan, representere forbundet, samt følge opp administrasjonen og seksjonene.

Vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen innen 30. januar 2018: valg2018forbund@kampsport.no. 

Kandidater må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte.

Mer informasjon, inkludert oversikt over dagens kontrollkomité, sanksjonsutvalg og ankeutvalg finner du i vedlagte brev fra valgkomiteen.