Støtter utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett

Publisert 10.03.2022
Redigert 09.03.2022

Norges Kampsportforbund stiller seg bak fordømmelsen av de grusomme handlingene som nå utspiller seg i Ukraina, og stiller seg bak NIFs ønske om utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

Uttalelse fra Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund

Til alle klubber i Norges Kampsportforbund,

Lørdag 26.februar avholdt styret i Norges idrettsforbund et ekstraordinært styremøte, hvor de uttaler at de ønsker utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett. Norges Kampsportforbund ønsker med dette å gi vår fulle støtte til Idrettsstyret som i møtet vedtok følgende om den alvorlige situasjonen i Ukraina:

1. Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som
utspiller seg i Ukraina.
2. Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina
er totalt uakseptabel.
3. I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en
rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
4. Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.
5. Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

Norges Kampsportforbund stiller seg bak fordømmelsen av de grusomme handlingene som nå utspiller seg i Ukraina.