Statsbudsjett som gjør det verre for idrettslag

Publisert 13.10.2017

Forslaget til statsbudsjett for 2018 ble denne uken presentert av Regjeringen. – Forslaget er skuffende for norsk idrett, sier Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

Regjeringen forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger. Hele frivillighetens – og idrettenes –  krav om full momskompensasjon – som er erkjent som et prinsipielt riktig og legitimt krav – møtes ikke. I tillegg økes den lave momssatsen fra 10 til12 prosent, påpeker NIF i pressemeldingen.

Ingen støtte til bygging av breddeidrettsanlegg

NIF har i mange år signalisert behovet for og ønsket om at bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet, får ekstra penger over statsbudsjettet slik at det blir et bedre samsvar mellom anleggsdekning og behov. Dette har heller ikke regjeringen tatt hensyn til i sitt budsjettforslag.

– Statsbudsjettet erkjenner og anerkjenner behovet for at samfunnet i langt større monn må over på digitale og moderne løsninger.  Det offentlige skal fornyes og digitaliseres på mange områder, men frivillig sektor – og idretten – er ikke nevnt med ett ord.  Vi mener det er en dramatisk forglemmelse eller utelukkelse ikke å se de samme behovene i frivillig sektor, eller å forvente at små og store frivillige organisasjoner hver for seg skal gjennomføre de samme prosessene som det offentlige nå gjør, skriver NIF.

Deler NIFs bekymring  

Norges Kampsportforbund deler NIFs bekymring når det gjelder budsjettforslaget, sier generalsekretær Trond Søvik.

– Norges Kampsportforbund, i likhet med norsk idrett generelt, er i vekst. Kompetansetiltak er igangsatt, og det samme er tiltak for kjønnsbalanse og ungdomsrekruttering. Vi stiller oss helt og holdent bak NIFs uttalelse om at fortsatt vekst i norsk idrett ikke er mulig uten en bevisst og samlet idrettsorganisasjon. Vi synes det er underlig at dette ikke i langt større grad anerkjennes i budsjettforslaget, sier Søvik.

NIFs pressemelding kan leses i sin helhet HER.