Vi søker deg som kan tekst, foto eller film!

Publisert 21.02.2018
Redigert 22.02.2018

Norges Kampsportforbund søker frivillige og frilansere innen tekstarbeid, fotografi og film.

Vi er på jakt etter flere personer som kan levere innhold til våre nettsider, sosiale medier og til «TV-produksjon» i forbindelse med kampanjen Sammen mot Tokyo 2020.

Har du erfaring eller ønsker å få erfaring med medier og kommunikasjonsarbeid innenfor tekst, foto eller film? Ønsker du deg litt påfyll på CV’en? Da bør du ta kontakt med oss for mer info om denne muligheten!

I tiden frem mot OL 2020 skal det satses stort på kampsport, med spesielt fokus på taekwondo og karate som står på programmet i Tokyo. Kampanjen Sammen Mot Tokyo 2020 har som mål å engasjere det norske folk i kampsport og norske kampsportutøvere. Gjennom ulike kanaler med interne og eksterne målgrupper ønsker vi økt nysgjerrighet og forventning hos både presse og publikum. Det skal være lett å finne relevant informasjon om kampanjen og om norsk kampsport. Det norske folk skal få lære om taekwondo og karate og kampanjen skal knytte utøvere, samarbeidspartnere og publikum tettere sammen.

Alt dette skal gjøres gjennom pressekontakt, innsalg av nyhetssaker, streaming av arrangementer og konkurranser, tekst og bilder i sosiale medier, samt intern informasjon og underholdning. Det er her vi har behov for frivillige krefter og frilansere. Ønsker du å bidra på et av disse områdene, eller vite mer om hvilke muligheter som finnes? Kontakt sportssjef i Norges Kampsportforbund, Dag Jacobsen, dag@kampsport.no eller 922 55 988.