Satser på ungdommen: Prosjekt NextGen innledet

Publisert 22.09.2020

Norges Kampsportforbund har nå lansert prosjekt NextGen – et tiltak for å hjelpe våre medlemsklubber i arbeidet med å utvikle sine utøvere til høyt, internasjonalt seniornivå. Prosjektet ble innledet med online-møte tidligere denne måneden.

– Vi vet at utviklingsarbeid krever mye tid, ressurser og tålmodighet – og at man dessverre mister mange utøvere i prosessen. Vi vil derfor gjerne hjelpe klubbene på veien, forteller Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Prosjekt NextGen er et prosjekt som involverer både yngre og erfarne trenere, samt utøvere, på tvers av idrettene. Kongstanken bak prosjektet er samarbeid og erfaringsutveksling, kombinert med faglig input fra blant annet Olympiatoppen.

– Vi vil starte i det små, og hvis det viser seg at dette blir et vellykket tiltak, vil Norges Kampsportforbund justere prosjektet etter behov, og øke tilbudet til flere. Totalt har i overkant av 20 klubber fått tilbud om deltakelse i prosjektet allerede nå, på bakgrunn av at de har utviklet lovende og suksessfulle utøvere allerede, forteller Jacobsen.

Todelt prosjekt

NextGen planlegges inndelt i to deler, hver med flere moduler. Del 1 er idrettsgenerell, hvor man lærer litt om forskjellige viktige temaer innen toppidrett og talentutvikling. Dette er teoribasert, og vil arrangeres online i flere moduler, forteller Jacobsen.

– Denne delen ble innledet den 10. september. Her fikk alle deltakere en kort intro, samt innføring og introduksjon til talentutvikling. Det vil bli avholdt flere online-forelesninger og møter i denne første modulen, som altså arrangeres på tvers av idrettene taekwondo, karate og wushu.

Både teori og praksis

Del 2 vil bestå av idrettsspesifikke kurs med blant annet landslagstrenere. Her vil man få kunnskap om hva landslagstrenere synes er viktig i arbeidet med å utvikle i unge lovende utøvere. Disse samlingene vil bestå av både teori og praksis, og vil også være rettet mot trenere.

– Fra 2021 vil enkelte av de praktiske samlingene også inkludere utvalgte utøvere fra deres klubb. Her vil deltakende trenere i samarbeid med landslagstrener kjøre treninger med utøverne. Hvor mange utøvere som blir invitert, og hvor mange samlinger som vil inngå i prosjektet vil selvfølgelig avhenge av stevnekalenderen og mengden tid som involverte klubber og utøvere har til disposisjon, avslutter Jacobsen.