Samordnet rapportering: Viktige frister og informasjon

Publisert 19.04.2021

Norges Kampsportforbund la 1. april medlems- og aktivitetstall for klubbene i forbindelse med årets samordnet rapportering. Klubbene må nå selv logge seg inn i KlubbAdmin for å gjennomføre resten av rapporteringen.

Rapporteringen innebærer følgende oppgaver og tidsfrister:

 • Kontrollere medlemstall og aktive medlemmer, samt legge til om klubben har parautøvere (frist 30. april)
 • Besvare spørsmål i forbindelse med rapporteringen (frist 30. april)
 • Oppdatering av styret og opplasting av årsmøteprotokoll (frist 15. juni)
 • Momskompensasjon (frist 15. august)

Som det fremgår av oversikten over har de ulike rapporteringene og søknadene ulik frist. Selv om fristen for årsmøte er utsatt må samordnet rapportering (rapportering av medlemstall, aktivitetstall og et utvalg av spørsmål) altså gjennomføres innen fristen 30. april. Opplasting av årsmøteprotokoll kan gjøres på senere tidspunkt.

All rapportering gjennomføres i KlubbAdmin.

Viktige punkter å merke seg

Følgende punkter er viktige å merke seg i forbindelse med årets rapportering:

 • For klubber tilhørende karate- og/eller WT-seksjonen er det kommet nye rapporteringsfelt under aktivitetstall som skiller kata/mønster og kumite/kamp i egne grener. Her antar vi at de fleste klubber praktiserer begge grener for alle sine medlemmer, og aktivitetstallene er derfor lagt inn likt for begge disse grenene. Klubben kan opprette nye grener/ev. slette grener dersom tallene er lagt inn feil.
 • For klubber med nytt eller eksternt medlemssystem har vi prøvd å hente tall fra disse løsningene, men ved feil på dette måtte vi benytte tallgrunnlaget fra den gamle løsningen, i mangel på annet grunnlag fordelt på kjønn og riktig alder.
 • For fleridrettslag med flere kampidretter underlagt NKF finnes det fortsatt ikke et aktivitetsfordelt tallgrunnlag, og tallene på antall medlemmer per kjønn og alder er lagt inn på den antatt største grenen.

Vær obs på disse forholdene, så dere evt. får justert tallen deretter når de fullfører rapporteringen.

Husk å registrere aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse

Alle idrettslag skal rapportere antall medlemmer i klubb og aktive medlemmer i gruppe/gren
pr. 31.12.2020.

Hva mener vi er en funksjonsnedsettelse? NIF har 4 målgrupper innen paraidrett (idrett for personer med funksjonsnedsettelse):

 • Bevegelsesnedsettelse
 • Synsnedsettelse
 • Hørselsnedsettelse
 • Utviklingshemmede

Her er hovedgrunnene til at denne registreringen er viktig:

 • Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i norsk idrett.
 • Det kan gi Idrettslag ekstra økonomisk støtte om de har tilbud til personer med funksjonsnedsettelser på bakgrunn av registrerte aktive medlemmer.

Det vises også til vedlagte infoskriv om registrering av medlemmer med funksjonsnedsettelse.

Innlogging og tilgang

Dersom du har spørsmål knyttet til innlogging og tilgang til systemet, ber vi deg kontakte NIF-support:

E-post: support@idrettsforbundet.no
Telefon: 21029090
Man-tor: 08:00-19:00
Fre: 08:00-15:30