Samordna rapportering: Hva er nytt for Norges Kampsportforbunds medlemsklubber?

Publisert 28.03.2022
Redigert 01.04.2022

Alle Norges Kampsportforbunds medlemsklubber vil i løpet av denne uken motta informasjon fra NIF om at samordnet rapportering er åpen. Klubbene skal som tidligere fullføre samordnet rapportering innen 30.4.2020. Nytt av året er at administrasjonen i Norges Kampsportforbund ikke vil legge inn medlems- og aktivitetstall manuelt for hver enkelt klubb. 

Oppdatering 01.04: Vedlagt er informasjon fra NIF som ble sendt ut til kretser og særforbund 30. mars: Særforbund og idrettskretser: Informasjon om samordna rapportering 2022

Da NIFs nye medlemssystem nå er rullet ut, vil årets samordna rapportering gjennomføres med enkelte endringer fra tidligere år. Vi ber alle medlemsklubber gjøre seg godt kjent med endringene før rapportering påbegynnes.

Nytt for NKF og kampsportklubber:

  • Det vil ikke legges inn manuelle tall fra NKFs administrasjon. Tallene kommer automatisk fra medlemssystemet til klubben, forutsatt at man har tatt i bruk et godkjent medlemssystem.
  • Det finnes ikke lenger noen matrise med antall medlemmer per kjønn og alder fra gammelt medlemssystem som klubbene kan hente selv eller få fra administrasjonen i NKF.
  • NKFs administrasjon har ikke mulighet til å logge inn på klubbens vegne på noe som helst punkt i prosessen. NKF kan heller ikke se klubbens skjerm e.l. for fjernhjelp via TeamViewer slik som idrettsforbundets support.

Nytt for alle klubber og idrettslag tilsluttet NIF:

  • Før rapportering kan starte, må idrettslaget ha valgt elektronisk medlemssystem. Merk:Det er kun den som er daglig leder eller har lederfunksjon som kan bekrefte medlemssystem.
  • Skjemaet for medlemstall vil være forhåndsutfylt. Kun betalende medlemmer vil bli hentet og presentert.
  • For rapportering av aktivitetstall i gruppe for særidrett, er det kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som vil telles som aktive.
  • Det er opprettet to nye pålagte roller for de idrettslag med normal lovnorm: Leder kontrollutvalg og Leder valgkomité.

Fullstendig oversikt over endringer i samordnet rapportering i år kan også leses i sin helhet på NIFs nettsider.

Vi ber alle klubber ta kontakt med NIF direkte ved utfordringer i forbindelse med årets rapportering.

Kontaktinfo support: Support@idrettsforbundet.no, telefon 210 29 000.