Resultater fra medlemsundersøkelsen

Publisert 27.03.2015
Redigert 27.07.2015

Ambisjonen med undersøkelsen var å fremelske og dra nytte av medlemmenes engasjement, som grunnlag for at klubbene kan utvikle seg både idrettslig og sosialt.

I fjor høst gjennomførte forbundet sentralt en spørreundersøkelse om engasjement og ledelse i medlemsklubbene. I tillegg skulle vi benytte dette som grunnlag til utarbeidelse av en lederstige innen forbundet, noe vi er i gang med. Resultatene av undersøkelsen på et overordnet nivå foreligger her. I tillegg har vi oversendt resultatene pr. klubb til alle klubber med flere enn 5 respondenter.

Nederst finner du resultatene totalt for alle klubber og per seksjon i forbundet.

/