Rekruttering av særforbundsrepresentanter til utvalg i Norges idrettsforbund

Publisert 13.01.2020

For at Norges idrettsforbund skal kunne fylle akkrediteringen som Special Olympics Norge og Norges Døveidrettsorganisasjon har Norges idrettsforbund 2 utvalg; Utvalget for idrett for utviklingshemmede (UIU) og Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Det skal nå velges særforbundsrepresentanter til de to utvalgene.

Idrettsstyret behandlet i sitt møte 3. januar 2020 evalueringen, vedtektene og de prioriterte oppgaver for fremtiden for disse to utvalgene. I denne sammenheng skal det velges særforbundsrepresentanter til de to utvalgene, i tråd med gjeldende vedtekter.

Til UIU skal det rekrutteres representanter fra: Særforbund med kompetanse på idrett for utviklingshemmede, en nærstående (forelder/besteforelder/søsken), samt en ekspert på utviklingshemming. Én og samme person kan dekke flere av de ovenfornevnte kategorier.

Utvalgets medlemmer skal oppnevnes i samsvar med NIFs lov §2-4. Utvalgets medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år og kan gjenoppnevnes inntil 2 ganger.

Frist 20. januar

Til NDI skal det rekrutteres representanter fra: 2 representanter fra særforbund

Norges idrettsforbund ber om å få tilsendt forslag på personer, tillitsvalgte eller ansatte, så raskt som mulig, men senest 20. januar 2020. Forslag på personer sendes Mette M. Berg på mail
mette.berg@idrettsforbundet.no

Vedlegg:

Vedtekter Norges Døveidrettsutvalg

Vedtekter Utvalg for idrett for utviklingshemmede