Reiseutgifter

Felles / Forbund
Reiseutgiftsfordeling ifm. NKFs Forbundsting 2024 - thumbnail

Reiseutgiftsfordeling ifm. NKFs Forbundsting 2024

Alle idrettslag med stemmeberettigede representanter og offisielle observatører under NKFs Forbundsting 2024 bes sende inn sine totale reiseutgifter til [...]