Rapporter fra toppidretten

Publisert 18.06.2021

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund utformer regelmessig rapporter vedrørende toppidretten. Disse dokumentene er utformet som en del av administrasjonens rapportering til forbundsstyret, men vil også nå tilgjengeliggjøres på våre nettsider.

Norges Kampsportforbund er opptatt av åpenhet i alle ledd – også når det gjelder toppidretten. Vi håper derfor at disse rapportene vil gi offentligheten god innsikt i alt som rører seg innen norsk kampsport på aller øverste nivå.

Resultater, utvikling og endringer

Toppidrettsrapportene inkluderer informasjon om prestasjoner, utvikling innen internasjonal kampsport, samt eventuelle endringer i landslagene både når det gjelder utøvere og trenere. Den første rapporten som publiseres er for mai 2021. Temaer i rapporten er blant annet nye forbundstrenere, samt informasjon om veien mot OL.

– Svært mye av toppidrettsrapportene er informasjon publisert på våre nettsider som egne artikler. Rapportene gir allikevel en god oppsummering av relevant informasjon. Vi oppfordrer derfor alle tillitsvalgte, og ikke minst alle våre ambisiøse utøvere, til å gjøre seg kjent med innholdet i toppidrettsrapportene, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Toppidrettsrapportene vil i fremtiden publiseres her.