Prosjektet «Fritid for alle» søker unge stemmer

Publisert 21.10.2020

Ungdommer med nedsatt funksjonsevne søkes til å delta i en samtale for å dele sine erfaringer om muligheter for å delta på fritidsaktiviteter. Det kan dreie seg om både positive og negative erfaringer.

Martine Eliasson er prosjektleder for Redd Barna-prosjektet som handler om «Fritid for ALLE». Til prosjektet trenger hun unge stemmer. Samtalene kan foregå fysisk eller digitalt. Eliasson kan møte grupper av ungdommer sammen eller enkeltungdommer. Hun er fleksibel og ønsker å tilpasse seg til hva som passer best for deltakerne.

Kan du eller kjenner du noen som kan bidra inn i dette prosjektet, ta kontakt på e-post martine.eliasson@nhf.no. Prosjektet varer ut januar 2021.

Hva handler egentlig prosjektet om?

ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange barn og unge blir utestengt eller ikke får drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Det er skikkelig urettferdig! Barn og unge har ulike typer funksjonsevne, men akkurat lik rett til å delta. Prosjektet skal undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne får delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre.

Får alle være med på alle skoleturene? Får alle drive på med det de har lyst til på fritiden? Får man være med sine venner? Ønsket er å finne ut hvordan hver av deltakerne opplever dette og hvordan det kan skapes en fritid for alle.

Deltakernes erfaringer og anbefalinger skal ende i en rapport. Rapporten skal Redd Barna spre og dele med ulike unge og voksne som trenger å lære av deltakernes erfaringer og meninger. Redd Barna vil også bruke rapporten i en større kampanje om rett til lek og fritid, utenforskap og diskriminering.

Det er frivillig å delta! 

Redd Barna følger egne standarder for god og meningsfull medvirkning fra barn og ungdommer. Du som deltaker i prosjektet skal vite hva du er med på, og hvorfor, du skal delta frivillig og kunne trekke deg når du vil. Du skal bli møtt med respekt og oppleve at det du er med på er nyttig, du skal ha det gøy og oppleve mestring. Alle skal bli inkludert og ha de samme mulighetene.

Du skal oppleve at du utvikler deg gjennom å delta, du skal være og føle deg trygg, og de skal vite hva som skjer når prosjektet er avsluttet og føle at du har eierskap i det som skjer videre. Din deltakelse vil være anonym, og ingen skal få vite at du har deltatt i dette prosjektet. Hvis det skulle bli aktuelt å bruke ditt navn og bilde av deg, vil du på forhånd bli spurt om lov til dette. Du må IKKE si ja til å stille opp med navn og bilde for å delta i dette prosjektet.