Presisering angående skadeforsikring/ulykkesforsikring

Publisert 11.08.2017

Alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund er pålagt å ha underslagsforsikring av NIF. Enkelte av våre medlemsklubber har derfor kontaktet Idrettens Forsikringssenter angående dette.

Av Idrettens Forsikringssenter har flere klubber i denne forbindelse også fått opplyst at klubbene ikke kan få underslagsforsikring uten samtidig å kjøpe skadeforsikring for medlemmene, noe våre medlemsklubber allerede har gjennom Tryg Forsikring.

Flere av våre medlemsklubber har derfor kontaktet oss med spørsmål vedrørende ulykkesforsikringen man har gjennom Tryg og skadeforsikringen som tilbys gjennom Idrettens Forsikringssenter. Idrettens Forsikringssenter, Tryg Forsikring og Norges Kampsportforbund ønsker å presisere følgende angående dette: Ulykkesforsikringen som tilbys gjennom Idrettens forsikringssenter gjelder under organisert dugnadsarbeid/arrangementer i klubbens regi. Denne dekker ikke medlemmer under utførelse av idretten (trening/konkurranse).

Ulykkesforsikringen gjennom Idrettens Forsikringssenter er derimot ment å dekke gruppen (spillerens/medlemmets foresatte) som utfører det meste av dugnader i idrettslagene. Denne ulykkesforsikringen forutsetter kun at én i familien er medlem.

Mer informasjon om forsikring og samarbeidet mellom Tryg Forsikring og Norges Kampsportforbund finner du her.