Paraidrett: Inkluderingsmidler tilgjengelig for klubber i Vestland Idrettskrets

Publisert 19.03.2021

Vestland Idrettskrets har som en del av sitt rammetilskudd fra Vestland fylkeskommune i 2021, øremerket kr. 250.000 til paraidrett- idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Klubber tilhørende idrettskretsen oppfordres til å søke midler.

– Vi ønsker med dette å invitere særkretser, særidrettsregioner og særforbund uten regionalt ledd i Vestland til å søke om økonomisk støtte til aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkludering av denne gruppen i idrettslagene i Vestland, opplyser idrettskretsen i vedlagte informasjonsskriv.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene kan brukes til opprettelse av nye aktivitetstilbud eller videreutvikling av eksisterende tilbud. Midlene kan også nyttes til kompetansetiltak.

Søknad sendes vestland@idrettsforbundet.no innen 30. april i år. For spørsmål om ordningen ta kontakt med Susanne Hatland Mikalsen e-post: Susannehatland.mikalsen@idrettsforbundet.no – tlf. 413 76 247.