Overgangsskjema

Publisert 16.03.2017
Redigert 17.03.2017

Nytt elektronisk overgangsskjema

Det er laget nytt overgangsskjema med utgangspunkt i tidligere pdf-skjemaet for overgang. Nytt skjema finnes på idrettenes regelsider som før og er fortsatt obligatorisk for overgang mellom klubber.

Nye fellesbestemmelser

Det er også kommet nye fellesbestemmelser som definerer overgang mellom klubber. Punkt 3.9 i fellesbestemmelsene beskriver hvordan overganger skal skje. Den enkelte idrett kan ha gjort tillegg i sine regelverk for når det er mulig å gjøre overgang.

De nye reglene for overgang lyder:

3.9 Overgang skal finne sted ved innsending og godkjenning av elektronisk overgangsskjema. Hvis det oppstår problemer mellom tidligere og ny klubb i.f.m. dette, skal NKF ved seksjonsstyret avgjøre saken etter å ha innhentet rapport fra begge parter. Under evt. saksbehandling deltar vedkommende under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor utøver kan representere ny klubb umiddelbart.

Man må fortsatt se dette i lys av punkt 3.8 som sier at en utøver ikke kan representere mer enn én klubb i konkurranser. Det vil si at man kan være medlem i så mange klubber man vil, men kun kan stille for én klubb.

Overgangsskjemaets funksjon

Overgangsskjema er nå delt i tre. Først sender utøveren inn sitt ønske om overgang. Når dette skjer varsles de to involverte klubbene om overgangen og må bekrefte gjennom hvert sitt eget skjema. Overgangen er gyldig og trer i kraft fra det tidspunktet det hele er godkjent av forbundet.