Opptak av MMA og muay thai – hva vil det si?

Publisert 05.04.2019
Redigert 02.11.2022

Norges Kampsportforbund har gjennomgått en lang prosess frem til Idrettsstyrets opptak av MMA og muay thai som nye idretter under vårt forbund. Dette er imidlertid bare en start. Nå begynner arbeidet for klubber med å søke opptak og skape et miljø for sin idrett innen Kampsportforbundet.

 

Kun klubber som er selveiende og frittstående kan søke opptak i Idrettsforbundet. D.v.s. at MMA og muay thai må være organisert i demokratiske foreninger som innordner seg Idrettsforbundets lover. Slike klubber kan søke opptak gjennom sin respektive idrettkrets i sitt fylke. Idrettskretsen sjekker da at klubben oppfyller de krav som stilles før klubben innplasseres i Kampsportforbundet.

Innen Kampsportforbundet må det også tilrettelegges for en faglig drift av de nye idrettene. Imidlertid kan det ta tid før man har fått inn nok godkjente klubber til at man har et miljø som gir grunnlag for og etterspørsel etter konkurranser og mesterskap innen grenen. Aller først må konkurranseregler settes og godkjennes i forbundet og disse må være i overensstemmelse med knockout (KO) forskriften til Kulturdepartementet. Dette må til for å kunne komme i posisjon for å søke om godkjenning til å kunne arrangere kamper hvor det er tillatt å vinne på KO.

Det er altså fortsatt en god del som må på plass før de første konkurransene innen Kampsportforbundet er på plass for MMA og muay thai, og dette hensyntas i den nye reorganiseringen av forbundet som er på gang.

Emne: