Oppdatering av informasjon i SportsAdmin

Publisert 11.08.2021

Det er nå satt opp automatisert synkronisering av data mellom kampsportforbundets regnskapssystem Visma og SportsAdmin. Det er derfor svært viktig at alle våre medlemsklubber påser at informasjonen om klubben som er lagt inn i SportsAdmin er korrekt.

Synkroniseringen som nå er etablert innebærer at all informasjon om klubber som ligger i SportsAdmin vil lastes opp til klubbens kundekonto i Visma.

Viktig for utbetalinger og fakturering

Når synkroniseringen nå er igangsatt er det særlig viktig at alle klubber kontrollerer at informasjonen som er lagt inn i SportsAdmin er korrekt. Dette gjelder spesielt mailadresse og kontonummer, som er særskilt viktig for riktig utbetaling av tilskudd, samt fakturering.

NB! Husk nytt kontonummer!

 Vi gjør også oppmerksom på at Norges Kampsportforbund har fått nytt brukskontonummer. Vi oppfordrer derfor alle klubber til å kontrollere innkomne fakturaer for å forsikre seg om at innbetaling gjøres til korrekt kontor.