Ønsker klubben å sette faktureringen av medlemskontingent på pause?

Publisert 19.03.2020

Norges Kampsportforbund har fått flere henvendelser av klubber som ønsker å sette faktureringen av kontingent fra medlemmene på pause i forbindelse med aktivitetsstopp forårsaket av korona-viruset. Administrasjonen kan bidra med å løse dette for klubbene som fakturerer adskilt kontingent og treningsavgift.

Om deres klubb fakturerer kontingent og treningsavgift atskilt, og ønsker å benytte dere av muligheten til å sette faktureringen av kontingent fra medlemmene på pause, må administrasjonen gis beskjed om dette innen fredag 27. mars kl. 12:00. På den måten vil administrasjonen ha tid til å gjøre de manuelle justeringene som må til i god tid før utgangen av måneden.

Justeringen administrasjonen kommer til å gjøre vil holde kontingentdelen av aprilfakturaen tilbake, inntil vi tilbakestiller dette på et senere tidspunkt, når aktiviteten i klubben kan tas opp igjen. Uavhengig av hvilken måned dette blir innenfor 2020 vil medlemskontingenten i så fall faktureres denne måneden.

Rekker dere ikke gi beskjed innen fristen?

Dersom klubben ikke rekker å gi beskjed innen fristen kan dere fortsatt unngå at kontingenten faktureres. Dette gjør dere ved å sette kontingentbeløpet til kr. 0,- før fakturaene genereres 1. april.

Fremgangsmåten for dette er beskrevet i brukermanualen du finner ved innloggingen, på side 14, punkt «5.3 Endring av medlemskontingent». Dette vil for øvrig ikke gi muligheten for å fakturere kontingenten senere i året gjennom faktureringsløsningen, og man må i så fall fakturere kontingenten manuelt på utsiden av løsningen.

Klubber kan også holde igjen fakturering av månedlig treningsavgift ved å sette denne til kr. 0,-. Justering av treningsavgift er beskrevet i brukermanualens punkt 5.2 på side 13. Se også nedenstående video.

NB! Vi gjør oppmerksom på at klubber som setter kontingent/treningsavgift til kr. 0,- må lagre nåværende priser på egnet måte før de endres, så ikke man glemmer beløpet når dette skal tilbakejusteres. Dette må klubbene gjøre på egenhånd.

https://youtu.be/bt59Lc0Si6w