Om uttalelser på sosiale medier/nett

Publisert 06.10.2017

Innen all idrett, også kampsport, finner man engasjement som får sitt uttrykk også via nett og sosiale medier. Dette være seg vedrørende dommeravgjørelser, landslagsuttak e.l.

I en stor organisasjon skal det være dynamikk og saklige uenigheter – dette bringer oss fremover. Samtidig er det viktig å ha noen grenser. Norges Kampsportforbund ønsker rett og slett en holdning og oppførsel på nett og sosiale medier som er forenlig med kampsportenes verdigrunnlag.

I vår teknologiske verden kan enkelte ytringer gå på bekostning av dypere og nødvendig refleksjon. Budskap kan bli skjevformulert og lesere kan oppfatte dette annerledes enn hva avsender egentlig mener å legge i det. Det kan fort også fremkomme påstander som ikke kan dokumenteres og uheldige personkarakteristikker som ikke hører hjemme i det offentlige rom. Dette er ikke nødvendigvis viljestyrt og tilsiktet. Allikevel kan det eksempelvis oppleves sårende for en utøver å lese på nett at en annen person anser at han eller hun ikke skulle vært tatt ut på et lag.

Fra forbundets side vil vi på generelt grunnlag henvise til «Vær Varsom»-plakaten når man skal poste meninger og budskap på sosiale medier. Man bør ta seg tid til å reflektere rundt sitt budskap før publisering og la være å publisere når man er sint. Man bør heller lese igjennom på nytt når man har roet seg ned og evt. justere innlegget.

Det er også viktig å velge kanal for budskapet med omhu. Kanskje er det lurest å bruke tjenestevei i egen klubb eller forbund før noe publiseres offentlig? Man kan også engasjere seg idrettspolitisk i.f.m. valg av nytt styre ved å delta på årsmøte. Ta gjerne kontakt med forbundsadministrasjonen for å få råd og veiledning dersom du er i tvil om hvordan du best kan formidle ditt budskap.

Kampsportene har hver sin egenverdi og verdigrunnlag. Den oppførselen som etterstrebes i treningslokalet bør etterleves i det daglige, også på sosiale medier. Kampsportforbundet har også etiske retningslinjer for organisasjonen.

Videre henvises det som nevnt til «Vær Varsom»-plakaten.

For personer/org.ledd som evt. opplever å bli trakassert eller injuriert via sosiale medier eller andre kanaler, henvises det til politiet og sivilrettslig oppfølging. Dersom saken også baseres på idrettslige forhold kan ethvert medlem rapportere dette til overordnet organ. Kun org.ledd (f.eks. klubb) i idrettsforbundet kan anmelde til idrettens domsutvalg. Ta gjerne kontakt med forbundsadministrasjonen for nærmere råd og veiledning, så tidlig som mulig.