OM UTTALELSER PÅ SOSIALE MEDIER/NETT

Publisert 12.02.2019

Norges Kampsportforbund ønsker en holdning og oppførsel på nett og sosiale medier som er forenlig med kampsportenes verdigrunnlag.

Innen all idrett, også kampsport, finner man engasjement som får sitt uttrykk også via nett og sosiale medier. Dette være seg vedrørende dommeravgjørelser, landslagsuttak eller annet.

I en stor organisasjon skal det være dynamikk og saklige uenigheter – dette bringer oss fremover. Samtidig er det viktig å ha noen grenser. Norges Kampsportforbund ønsker rett og slett en holdning og oppførsel på nett og sosiale medier som er forenlig med kampsportenes verdigrunnlag.

Påstander som ikke kan dokumenteres

I vår teknologiske verden kan enkelte ytringer gå på bekostning av dypere og nødvendig refleksjon. Budskap kan bli skjevformulert og lesere kan oppfatte dette annerledes enn avsender. Det kan også fremkomme påstander som ikke kan dokumenteres og uheldige personkarakteristikker som ikke hører hjemme i det offentlige rom. Dette er ikke nødvendigvis viljestyrt og tilsiktet, likevel kan det oppleves sårende.

Vær varsom og velg rett kanal

Fra forbundets side vil vi på generelt grunnlag henvise til “Vær Varsom”-plakaten ved posting av meninger og budskap på sosiale medier. Man bør ta seg tid til å reflektere rundt sitt budskap før publisering og la være å publisere når man er sint.

Det er også viktig å velge kanal for budskapet med omhu. Kanskje er det lurest å bruke tjenestevei i egen klubb eller forbund før noe publiseres offentlig? Man kan også engasjere seg idrettspolitisk i valg av nytt styre ved å delta på årsmøtet. Ta gjerne kontakt med forbundsadministrasjonen for å få råd og veiledning dersom du er i tvil om hvordan du best kan formidle ditt budskap.

Hvis du opplever trakassering

For personer eller organisasjonsledd som opplever å bli trakassert eller injuriert via sosiale medier eller andre kanaler, henvises det til politiet og sivilrettslig oppfølging. Dersom saken også baseres på idrettslige forhold kan ethvert medlem rapportere dette til overordnet organ. Kun organisasjonsledd (f.eks. klubb) i idrettsforbundet kan anmelde til idrettens domsutvalg. Ta gjerne kontakt med forbundsadministrasjonen for nærmere råd og veiledning, så tidlig som mulig.