Obligatorisk Politiattest: Hvordan registrere?

Publisert 12.12.2022

Kampsportforbundet følger idretten som krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med funksjonsnedsettelse. Dette inkluderer klubbledere, trenere, dommere og andre funksjoner.

Klubben må føre et register over de som har fremvist politiattesten, og KlubbAdmin tilbyr en slik løsning. Det er datoen for når politiattesten er fremvist som skal registreres.

Kun den personen i idrettslaget som er merket med funksjonen «Ansvarlig Politiattest» kan registrere fremvist politiattest på et medlem i KlubbAdmin.

  1. Velg Medlem -> Medlemmer fra toppmenyen
  2. Klikk på medlemmet du skal registrere fremvist politiattest på
  3. Velg fanen «Politiattest»
  4. Klikk «Ny attest»
  5. Skriv inn eller velg dato
  6. Klikk «Lagre»

Merk: Du må være logget inn på klubb-nivå – dersom politiattestansvarlig ikke sitter i hovedstyret må vedkommende også få rollen som medlemsansvarlig.

Alle som har tilgang i KlubbAdmin, kan søke frem og se hvilke medlemmer som har fremvist politiattest.

Instruksjonsvideo

NIF har laget en video som viser hvordan kampsportklubbene kan registrere politiattest, se den her:

Les NIFs brukerveiledning for politiattest her.