Nytt sanksjonsutvalg

Publisert 17.08.2016

På forbundstinget i juni ble det besluttet å opprette et sanksjonsutvalg i Norges kampsportforbund, samt vedta sanksjonsreglement. Reglementet er nå å finne på våre nettsider.

– Vi har dessverre opplevet et voksende behov for tydelige sanksjonsregler i forbundet de siste årene, og det er gledelig at vi nå har fått på plass dette, sier president Trond Berg.

Regelverket finnes i sin helhet publisert på forbundets nettsider. En konsekvens av det nye reglement er at saker som til nå har blitt behandlet i styrene kan få en bedre og enda mer uhildet behandling.

– Sanksjonsreglementet foreslås benyttet til å behandle saker som omhandler brudd på NKFs ulike kamp- og konkurransereglementer, saker som omhandler alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk samt brudd på vedtak eller alminnelig god oppførsel, forklarer generalsekretær Trond Søvik.

Det nye utvalget erstatter ikke idrettens domsutvalg. Grove brudd påtales til idrettens domsutvalg for straffeutmåling, men sanksjoner kan ilegges av det nye påtenkte sanksjonsutvalget i saker som ikke naturlig hører hjemme i domsutvalget.

Sanksjonsutvalget som ble valgt på forbundsstinget består av følgende personer som alle har erfaring og utdannelse innen juss

Leder                          Morten Ørke Larsen             Tiger karate klubb
Medlem                      Christian Wadahl Uhlen        Tsunami shotokan karate klubb
Medlem                      Anne-Marte Vaagan              Borgen IL taekwondo
Varamedlem              Hanne Egeness                     Ålesund NTN taekwon-do klubb