Nytt medlemssystem: Utrullingsplan for høsten 2020

Publisert 25.08.2020

Før sommeren inngikk Norges Kampsportforbund avtale med NIF om tett samarbeid i forbindelse med ferdigstilling og utrulling av nytt medlemssystem. Den siste uken har det blitt avholdt både styringsgruppemøte og systemgjennomgang med leverandøren av løsningen. Fra og med 1. september vil forbundets medlemsklubber fases inn i det nye systemet.

NIFs nye løsning vil være felles for hele norsk idrett, men med egen skreddersøm for kampsport.

For utfyllende informasjon om det nye systemet, samt samarbeidet med NIF og systemleverandøren AITC, vises det til vår informasjonsside om det nye medlemssystemet. Teknisk informasjon om løsningen og oppdateringer på funksjonalitet finner man også på idrettsforbundets nettside.

Styringsgruppemøter og systemgjennomgang

Etter fellesferien har Kampsportforbundet deltatt i styringsgruppemøte med NIF Digital og Albatross. Det er også gjenopptatt ukentlige statusmøter med Albatross, for å sikre fremdrift i prosjektet utover høsten.

– I tillegg har det denne uken blitt foretatt en systemgjennomgang med AITC av kritiske forbedringer og endringer som ble diskutert i statusmøter før sommeren, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

På forrige ukes styringsgruppemøte ble det bekreftet at forenklet signering av AvtaleGiro, samt elektronisk signering av brukerstedsavtale for fakturering, nå er på plass. I tillegg opplyste NIF digital om at de har ansatt interaksjonsdesigner i prosjektet, for å forbedre brukergrensesnittet ytterligere.

Det vises ellers til vedlagte presentasjon som ble gjennomgått av AITC, NIF Digital og kampsportforbundet ved forrige styringsgruppemøte.

Utrulling 1. september

Når det gjelder videre fremdrift i prosjektet vil det avholdes nytt styringsgruppemøte i september, og ukentlige statusmøter vil videreføres. Det vil også gjennomføres en systemgjennomgang med eksisterende pilotklubber i løpet av de neste ukene.

NIF skulle i utgangspunktet rulle ut det nye systemet til de første 22 NKF-klubbene i sommerferien, men opplyste på forrige ukes styringsgruppemøte at de dessverre ikke har rukket dette. Dette vil derfor nå bli gjort innen videre utrulling påbegynnes innen 1. september.

Plan for kursing og support

September vil benyttes til å flytte eksisterende pilotklubber, alle nye klubber som har søkt medlemskap i forbundet våren 2020, samt klubber med under 30 medlemmer som per i dag ikke benytter faktureringsløsning fra Mysoft. AITC jobber også nå med plan for kursing og support til klubbene i utrullingsprosessen.

– Når utrullingene i september er gjennomført vil man foreta en vurdering av hvilke klubber som skal overføres når. Rekkefølge og antall klubber som overføres til hvilket tidspunkt vil avhenge av erfaringene fra oppstart, samt fremgang på enkelte aspekter ved den skreddersydde løsningen for kampsportklubbene, opplyser Søvik.

Alle klubber vil kontaktes før overføring til det nye systemet. Eventuelle spørsmål kan sendes til post(a)kampsport.no.