Nytt medlemssystem: Status for utrulling til klubber

Publisert 19.10.2020

Siden 1. september er 25 av klubbene i Norges Kampsportforbund overført til forbundets nye medlemssystem, som i løpet av høsten utrulles til medlemsklubbene i samarbeid med NIF. I løpet av den neste uken vil 75 nye klubber overføres.

Som tidligere opplyst vil NIFs nye løsning være felles for hele norsk idrett, men med egen skreddersøm for kampsport. Norges Kampsportforbund samarbeider tett med NIF i utrullingprosessen, og samkjøringen i denne fasen har dessverre skapt forsinkelser med tanke på lansering.

– Vi har forståelse for at klubbene er utålmodige etter å ta en nytt og bedre medlemssystem i bruk, og vi beklager forsinkelsen, samtidig som vi understreker viktigheten av å ha tett og godt samarbeid med NIF med tanke på testing og kvalitetssikring i denne fasen, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

For utfyllende informasjon om det nye systemet, samt samarbeidet med NIF og systemleverandøren AITC, vises det til vår informasjonsside om det nye medlemssystemet. Teknisk informasjon om løsningen og oppdateringer på funksjonalitet finner man også på idrettsforbundets nettside.

Vil kontaktes av NIF

Overføringen av de neste 75 klubbene er planlagt kommende helg, og alle klubbene vil bli kontaktet av NIF direkte i forkant av overføringen. I etterkant av denne overføringen vil det gjenstå ca 300 klubber som skal over i den nye løsningen.

Det jobbes nå med kvalitetssikring av siste utbedringer med kampsportklubb i testmiljøet, og det prioriteres at de store klubbene får den støtten de trenger for å håndtere faktureringen godt i overgangsperioden.

E-læringsmoduler

NIF jobber også nå med å utvikle nødvendige e-læringsmoduler (video og nanolæringsmoduler). Disse vil tilgjengeliggjøres så snart de foreligger. NIF digital support vil være klar til å supportere løsningen for alle klubber som overføres.

– Vi ser frem til å ønske neste pulje med klubber velkommen til nytt system neste helg. I likhet med de 75 klubbene som overføres neste uke vil også kommende puljer som overføres til nytt system kontaktes av NIF direkte før overføring, opplyser Søvik.

Alle klubber vil kontaktes før overføring til det nye systemet. Eventuelle spørsmål kan sendes til post(a)kampsport.no.