Nytt forbundsstyre – ny president

Publisert 28.05.2018
Redigert 09.07.2018

Kjell Sivertsen er nyvalgt president og skal lede forbundsstyret fremover.

Forbundsstyre

På helgens forbundsting ble det foretatt en rekke veivalg for Norges Kampsportforbund for de neste to år. Det ble valgt nytt forbundsstyre som består av:

 • President: Kjell Sivertsen (Seiken karate klubb) 
 • 1.visepresident: Line Gulbrandsen (Værnes NTN taekwon-do klubb) 
 • 2.visepresident: Øyvind Andreassen (Bergen karate klubb)
 • Styremedlem (ungdomsrepresentant): Victoria B. Valner (Christiania taekwon-do klubb) 
 • Styremedlem: Terje Kårstad (Stavanger ju jitsu klubb)
 • Styremedlem og leder i fleridrettsseksjonen: Inger Wold (Aikikan Oslo)
 • Styremedlem og leder i jujutsuseksjonen: Rolf Magne Larsen (Stavanger ju jitsu klubb)
 • Styremedlem og leder i karateseksjonen: Jannikke Berger (Bergen karate kampsport klubb)
 • Styremedlem og leder i ITF Taekwon-Do-seksjonen: Per Christian Garnæs (Asker NTN taekwon-do klubb)
 • Styremedlem og leder i WT Taekwondo-seksjonen: Gitte Østhus (Oslo Taekwondo Klubb)
 • Varamedlem: Torgeir Haukebø (Molde NTN taekwon-do klubb)
 • Varamedlem: Svanhild Sunde (Trondheim karate klubb)

 

Kontrollkomité

Videre ble det valgt en kontrollkomité. Kontrollkomité for forbundet i perioden 2018-2020 er:

 • Medlem: Fiona Maclean Eide (Fana NTN taekwon-do klubb)
 • Medlem: Øivind Mjelde (Stavanger ju jitsu klubb)
 • Varamedlem: Kjell Vidar Hantho (Strand karate klubb)

 

Valgkomité

Videre ble det valgt en valgkomite som skal innstille styreforslag til neste ting. Det ble vedtatt at komitéen består av valgkomitélederne fra hver seksjon. Valgkomiteen for forbundet i perioden 2018-2020 er:

 • Leder: Trond Berg (Tøyen Taekwondo Klubb)
 • Medlem: Unni Stangenes (Trondheim ju jitsu klubb)
 • Medlem: Vidar Mjånes (Os kobudokan karate klubb)
 • Medlem: Vegard Iversen (Bergen NTN Taekwon-Do)
 • Medlem: Kine Skrimstad (Romerike Aikido klubb)

Vi ønsker lykke til med arbeidet de kommende årene og gleder oss til godt samarbeid.