Ny runde med «Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer»

Publisert 28.10.2020

Norges Kampsportforbund fullførte i vår første runde av «Mentorprogram for kvinner», et samarbeidsprosjekt med Norges Bryteforbund og Norges Judoforbund. I høst innledes ny runde av programmet, hvor 9 nye kvinner deltar. Fire av deltakerne er kvinner fra medlemsklubber tilsluttet Norges Kampsportforbund.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder, og ble forrige helg innledet med samling på Ullevål Stadion.

Det vil bli gjennomført to samlinger i forbindelse med prosjektet – i tillegg til den første samlingen som denne måneden ble avholdt på Ullevål, blir det arrangert ny samling i Oslo-regionen i april 2021.

– Mellom samlingene vil mentor og adept i tillegg gjennomføre 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer, enten fysisk eller digitalt, forklarer utviklingskonsulent og prosjektansvarlig i Norges Kampsportforbund, Kristiane Utheim Brown.

Maksimere potensial

En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept/deltaker (i denne forbindelse eks. en klubbleder eller styremedlem).

– En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten/deltakeren i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre dem i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker, opplyser Brown.

Deltakerne på programmet fra Norges Kampsportforbunds medlemsklubber i denne omgang er:

  • Stine Haugdal – Bergen Karateklubb
  • Kjerstin Østenseth – Oslo Karateklubb
  • Katrine Romstad – Moss Karateklubb
  • Trine Mette Helset – Molde Shito Ryu Karateklubb

Ønsket å utvikle seg

Én av deltakerne på programmet, Kjerstin Østenseth, sier seg godt fornøyd med første samling, hvor hun opplever at hun har blitt godt kjent med sin mentor, og dannet et godt grunnlag for videre samarbeid det neste halvåret.

– Når det gjelder motivasjonen for å søke deltakelse i programmet ønsker jeg først og fremst å utvikle meg selv som styremedlem, men også kunne ha en sparringspartner for å få input på hvordan vi kan løse ulike problemstillinger i klubben. Det er også spennende å høre mer om hvordan andre klubber driver slik at man kan ta erfaring av dette, forteller Østenseth, som også forteller at hun forventer å få flere verktøy som kan brukes i styresammenheng gjennom deltakelsen i programmet.

Ønsker bedre forståelse for styrearbeid

Deltaker Stine Haugsdals motivasjon for å søke deltakelse i programmet var et ønske om en bedre forståelse for styrearbeid.

– Målsettingen er at jeg kan bidra på best mulig måte, og jeg håper at samarbeidet med mentor vil bidra til videreutvikling. Første samling ble et møte med engasjerte og positive mennesker, og jeg har inntrykk av at opplegget er både godt gjennomtenkt og faglig forankret, forteller Haugsdal.

Vi ønsker deltakerne lykke til videre i prosjektet!