Ny langtidsplan for NKF

Publisert 05.06.2016
Redigert 21.06.2016

På forbundstinget 5. juni 2016 vedtok forbundet enstemmig en ny langtidsplan som setter fokus på forbundets grunnleggende verdier om Trygghet, Ydmykhet og Respekt.

  • Dette er en langtidsplan som tar for seg mange viktige elementer, uttaler forbundspresident Trond Berg og legger til at et av de elementene han gleder seg til å sette fokus på i den kommende perioden er arbeidet med medbestemmelse for ungdom.

Langtidsplanen inneholder en rekke konkrete målsetninger og strategiske veivalg for organisasjonen og den kan leses i sin helhet her på nettsidene.

Planen tar for seg alle sider av det å være et fleridrettsforbund, forklarer Berg, og fortsetter

– Vi har en svært omfattende oppgaveportefølje som dekker alt fra toppidrettssatsning i verdensklasse til utvikling og styrking av frivilligheten i våre medlemsklubber.

Planen løper fra forbundstinget i 2016 og frem til neste forbundsting i 2018 og er styrende for forbundsstyrets arbeid i perioden.

Relaterte linker

Langtidsplan NKF 2016-2018