Ny brosjyre om paraidrett!

Publisert 13.02.2023
Redigert 11.01.2024

I uke 6 hadde Norges Kampsportforbund, Norges Bryteforbund og Norges Bokseforbund besøk av praksisstudentene Marlene S. Borgen og Karoline J. Marken. Studentene går påbyggingsstudiet Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) ved Norges Idrettshøgskole (NIH), og har vært i praksis i stillingen som parakonsulent i nevnte forbund.

En idrett – like muligheter for alle

I løpet av praksisperioden utarbeidet studentene blant annet brosjyren «En idrett-like muligheter for alle» som inneholder enkle tips og veiledning til hvordan din klubb kan tilrettelegge for paraidrett.

Ta en titt på brosjyren: En idrett – like muligheter for alle

Praksis i Kampidrettene

Hvordan har dere opplevd praksisperioden?

– Praksisperioden hos NKF, NBF og NBF har vært veldig lærerik. Vi var der en uke, men på den tiden har vi fått innblikk i hvilke tilbud de ulike forbundene har og hvordan de arbeider med å sette paraidrett på agendaen. Vi har vært med å utforme spørsmål til trenerkurs og idrettsregistrering, deltatt på fagseminar og boksetrening, og vi har fått lage en brosjyre om hvordan klubbene enkelt kan tilrettelegge for parautøvere. Så selv om praksisperioden var kort, har den vært innholdsrik og gitt oss mye god erfaring. Vi gleder oss til å se hvordan paraidretten hos forbundene utvikler seg, sier praksisstudentene.

Hva er bra med forbundenes arbeid per dags dato?

– Først og fremst synes vi det er positivt at forbundene har ansatt en parakonsulent slik at det blir økt fokus på paraidrett i de forskjellige idrettene. Det er fint å se at de fokuserer på å spre kompetanse om paraidrett og synliggjør paraidrett på både nettsider og sosiale medier. Det er ikke alltid så mye som skal til for at flere kan delta, og det jobber forbundene godt med å få frem, forteller jentene.

Hvilke forbedringspotensialet har forbundene når det gjelder paraidrett?

– Det er prosjekter på gang, noe vi håper kan bidra til å få paraidretten opp og fram. Vi synes forbundene allerede arbeider med mye bra, men det er utfordrende å se utfallet i en tidlig fase. Vi tenker det er viktig at de fortsetter å spre kompetanse ut til klubbene, samt fronte paraidrett på sosiale medier og hjemmesider, avslutter Marlene og Karoline.