Nordisk internasjonal lederutdanning

Publisert 15.03.2022
Redigert 16.03.2022

I samarbeid med idrettsorganisasjonene i de andre nordiske landene har NIF bidratt til å utarbeide et internasjonalt lederutdanningsprogram for tillitsvalgte.

Programmet har fått navnet Nordic International Leadership Education (NILE). Potensielle kandidater må ha internasjonal erfaring og ambisjoner om å bli valgt inn i internasjonale styrer eller utvalg. Programmet inneholder fire fysiske og tre digitale samlinger.

All informasjon om Nordic International Leadership Education finner du i vedlagte brosjyre.

Kriterier for å søke

  • Søker må argumentere med konkrete grunner for at kandidaten skal ha skolering i internasjonalt idrettsarbeid.
  • Søker skal ha tilhørighet til NIF eller et av NIFs 55 særforbund, i tillegg til å vise til erfaring med internasjonalt idrettsarbeid.
  • Søker skal kunne kommunisere på høyt nivå i engelsk (muntlig og skriftlig), og bør gjerne kunne vise til ytterligere språkkunnskaper i eksempelvis fransk, tysk eller spansk.

Praktisk informasjon

Tema, tid og sted for de sju samlingene i NILE 2022-2023 er:

1. Structure of international sports co-operation, goal setting and rhetoric: Persuasive communication – Oslo, Norge: 31. august – 2. september 2022

2. “Interpersonal Dynamics Inventory” (IDI) and Personal Branding – København, Danmark: 23.-25. november 2022

3. Digital meeting: Cross cultural competence – Teams, 27. januar 2023, 10.00-11.30 CET

4. Digital meeting: Sports Policy topics – Teams, 3. mars 2023, 10.00-11.30 CET

5. Study trip to international sports organisations in Lausanne – Lausanne, Sveits: 27.-29. mars 2023

6. Digital meeting: Negotiation technique skills – Teams, 28. april 2023, 10.00-11.30 CET

7. Public speeches and lobbying campaign – Bosön, Sverige: 7.-9. juni 2023

Kostnader: Den første samlingen i Oslo er gratis for alle deltakere som blir valgt ut. For de fem kandidatene som blir valgt ut til resten av programmet vil særforbundet få en egenandel på kr 5000,-

Søknad: Kandidater kan sende sin søknad og CV til NKF innen 1. mai 2022. post@kampsport.no