NIFs styrekurs: Lærerikt for forbundets tillitsvalgte

Publisert 31.08.2023

Lørdag 26. august var alle forbundets styremedlemmer i forbundsstyre og seksjoner invitert til NIFs styrekurs på Thon Hotel Oslo Airport, holdt av Kathrine Strand Hammond. 

Hammond er i tillegg til å være ansatt i kampsportforbundet også kursholder for idrettsforbundet. Derfor var det et todelt kurs der man først tok for seg NIFs styrekurs, før man gikk over til kampsportforbundets spesifikke tema innen lover, organisasjonsnormer og styreverktøyet Orgbrain.

Godt oppmøte

30 personer fra forbundets styrer og administrasjon var samlet på Gardermoen, der stort sett alle forbundets styrer var representert. I tillegg var én av grenkomitéene invitert, da de ikke har noen representanter i seksjonsstyre per i dag.

Deltakerne under NIFs styrekurs. Foto: NKF

Det fysiske styrekurset søker først og fremst å gi et overblikk over ansvars- strategi- og ressursoppgavene man har som tillitsvalgt. I dette ligger det å sette seg inn i både de ulike lovverk og bestemmelser, planverk, strategier og ikke minst god disponering av menneskelige ressurser: De mange frivillige vi har i forskjellige roller, de tillitsvalgte, de ansatte i administrasjonen og eksterne aktører som vi har et samarbeid med. Uten et visst overblikk har mange tillitsvalgte lett for «ikke se skogen for bare trær», og ofte gjenspeiler dette dessverre styrearbeidet på de ulike nivåer i idrettsorganisasjonene.

Viktig arena

– Av erfaring vet jeg at alle har ulikt erfaringsgrunnlag og perspektiv når man deltar på et slikt generelt kurs. Dermed er det ikke å forvente at alt treffer alle like godt og på samme måte. Målet er å bidra til en økt forståelse for det helhetlige bildet; at man løfter blikket opp fra klubbhverdagen og ser sin rolle på et overordnet nivå som forvalter av forbundet sine aktiviteter i perioden man er i rollen. Jeg håper vi klarte å vekke nysgjerrighet nok rundt temaene vi var innom, og at mange ønsker å utforske mer på egenhånd og sammen med sitt styrekollegium. Vi hadde også et par praktiske øvelser som bidrar til relasjonsbygging, og fokus på eget bidrag inn i relasjoner, som enten ansatt eller tillitsvalgt, og hvordan en kan justere sine styrker og egenskaper i samhandling med andre slik at en får et best mulig samarbeidsklima og resultat. Jeg personlig synes det var veldig moro og inspirerende å se hvordan deltakerne gav av seg selv, og hvor mye talent, egenskaper og ferdigheter vi hadde i rommet denne lørdagen!, sier kursholder Hammond.

Parakonsulent Emilie Kristiansen presenterte NKFs parastrategi. Foto: NKF

NIF med eget e-læringskurs

– De som ikke kunne møte, skal få lenke til NIF sitt e-læringskurs som en grei erstatning. Dette kurset trenger riktignok en oppdatering, men man kan uansett ta kurset flere ganger ved senere anledning. Temaene vi har innom etter styrekurset (NKFs Organisasjonsnormer og en omvisning i Orgbrain-løsningen for styrearbeid) kommer vi tilbake til utover høsten på tvers av alle styrene, avslutter Hammond.