Nedgang i antall deltakere på stevner

Publisert 06.03.2020

Evalueringen av stevnegjennomføringen og -deltakelsen for 2019 viser en tydelig nedgang både i antall starter og avholdte stevner. – 2019 har vært et overgangsår når det gjelder arrangementsplanen, forteller Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Gjennom 2019 har en større del av stevnene blitt gjennomført i henhold til planen, med god gjennomføring og godt sportslig og økonomisk resultat.

Overgangsordninger

I noen av idrettene har utfordringene vært store for å kunne følge planen og det har derfor vært gitt rom for å kunne arrangere stevner etter «gammel modell» eller i hybridløsninger der dette har vært nødvendig. Det er derfor ikke mulig å evaluere stevneutviklingen, hverken når det gjelder antall deltakere eller antall avholdte stevner, i lys av den nye arrangementsplanen.

Statistikken for 2019 viser dessverre en nedgang i antall starter og antall deltagere på stevner. Dette har vært en trend over de siste årene. Tabellen nedenfor viser statistikk for 2015-2019:

Nedgang i antall stevner

Hovedårsaken til nedgangen i antall starter og deltakere er den markante nedgangen forbundet har sett når det gjelder antall avholdte stevner i 2019. Tabellen nedenfor viser statistikk for 2015-2019:

–  Tidligere har vi ligget på 70-75 stevner per år, men i 2019 var vi nede i kun 54 stevner. Årsaken til nedgangen i antall stevner skyldes i all hovedsak avlysninger, som igjen er et resultat av dommermangel, opplyser Henriksen, som understreker at det er postivt at man også ser et økt gjennomsnitt når det gjelder deltagende klubber per stevne.

Innføres for fullt i 2020

Fra 2020 vil arrangementsplanen effektueres 100%, og alle stevner vil utelukkende bli arrangert av NKFs medlemsklubber. Seksjonene vil kun yte tilskudd, og bistand gjennom teknisk delegert (TD)/seksjonens arrangementskomité. Administrasjonen, via arrangementsavdelingen, vil bistå arrangørklubbene underveis gjennom hjelp til selvhjelp slik at klubbene lykkes og får verdiskaping.

– Det vil legges trykk på at arrangørklubbene oppretter egne arrangementskomiteer som skal jobbe systematisk mot det arrangementet de skal avholde og at det drives en forsvarlig økonomi i arrangementet, opplyser Henriksen.

Arrangementsavdelingen har også utarbeidet nye rutiner for oppfølging av arrangementer som vil iverksettes fra 2020. Det vil også fra 2020 settes krav til at alle arrangørklubber tegner arrangøravtale med NKF, hvor de forplikter seg til å følge gjeldende regelverk, samt være sertifisert som Rent Idrettslag.

– Vi vil selvfølgelig evaluere arrangementsplanen i lys av hvordan både påmeldingsantall og klubbenes interesse for å arrangere stevner utvikler seg. En slik evaluering og eventuelle konklusjoner forutsetter dog at planen innføres fullt ut, og at man dermed kan se an effekten over tid, avslutter Henriksen.