Nasjonal støtteordning for idrettslag med høye strømutgifter

Publisert 24.01.2022

Regjeringen besluttet 18. januar å innføre en nasjonal støtteordning for idrettslag og frivillige organisasjoner med høye strømkostnader. Ordningen skal gjelde fra desember 2021 til mars 2022.

– Dette var en gledens nyhet og en sann lettelse for alle våre idrettslag som nå har holdt pusten i flere uker i påvente av at en nasjonal støtteordning som kompenserer for de skyhøye strømprisene skulle komme på plass. Jeg vil takke myndighetene for at de har lyttet til idrettens behov, og innsett alvoret som mange av våre idrettslag som eier egne anlegg nå opplever og som de også har synliggjort, sier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen til Norges Idrettsforbund.

Strømstøtten er et viktig tilskudd for å opprettholde idrettsaktiviteten

Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger har så langt ikke vært omfattet av regjeringens tiltak mot de høye strømprisene.

– Usikkerheten de siste ukene har medført en reell frykt for både stengte idrettsanlegg og at merkostnaden til idrettslagene må dekkes inn på andre måter, eksempelvis gjennom økte medlemskontingenter eller treningsavgifter. En slik utvikling ville vært svært uheldig og i verste fall bidratt til å øke de økonomiske barrierene for deltakelse i idrett, sier Kjøll.

Strømstøtten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 ør per kWt

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Ordningen skal gjelde i desember 2021 til mars 2022.

– Vi er også tilfreds med at ordningen får tilbakevirkende kraft fra desember 2021. Julemåneden var jo helt fryktelig for svært mange idrettslag som eier egne anlegg. Enkelte idrettslag rapporterte om en merkostnad på ca en halv million kroner i økte strømkostnader for november og desember i fjor. Det er jo helt horribelt. Dagens nyhet betyr at vi nå har fått på plass en god nasjonal støtteordning som gjør at idrettslagene kan holde anleggene åpne og tilgjengelige og således opprettholde et godt aktivitetstilbud for våre medlemmer, avslutter Kjøll.

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for idrettslagene.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil komme tilbake med ytterligere detaljer rundt innretningen på tilskuddsordningen.

 

Les pressemeldingen på NIF sine nettsider.