MMA og Muay Thai er tatt opp som nye idretter

Publisert 05.04.2019
Redigert 02.11.2022

Norges Kampsportforbund har søkt Idrettsforbundet om opptak av Mixed Martial Arts (MMA) og thai boksing (muay thai). På styremøtet torsdag 4. april ble MMA og Muay Thai godkjent og tatt opp som nye idretter av Idrettsstyret, med innlemming i Kampsportforbundet. Det er kun amatørdelen av disse idrettene som organiseres.  

Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund for kampsporter. Forbundet organiserer blant annet konkurranseidrettene karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo i tillegg til flere mindre konkurranseorienterte idretter som aikido, capoeira, krav maga med flere. NKF er det største kampidrettsforbundet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og har også et samarbeid med de øvrige kampidrettsforbundene for boksing, bryting, fekting, kickboxing og judo. NKF er det 10. største av 54 særforbund i NIF og tar mål av seg til ytterligere vekst med opptak av MMA og muay thai.

Kampsportforbundet ønsker å samle kampsportene gjennom innlemming av nye idretter, samt fortsatt samarbeid med de etablerte forbundene.

– Vi tror dette styrker rammevilkårene for norsk kampsport og gir mer effektiv ressursforvaltning, sier generalsekretær i Norges Kampsportforbund, Trond Søvik.

Dette gir også større mangfold, utviklingsmuligheter og mer fokus på aktivitet per idrett for de tillitsvalgte, frivillige og utøverne.

Internasjonalt arbeider nå to internasjonale MMA organisasjoner med å slå seg sammen slik at de kan bli tatt opp som internasjonalt særforbund under Global Association of International Sports Federations (GAISF). Muay Thai er allerede medlem av GAISF.

Kampsportforbundet takker Idrettstyret for den gode saksbehandlingen og kloke vedtak.
Emne: