Kampsportforbundets likestillingsarbeid fremhevet på Idrettens Kvinnedag

Publisert 10.03.2020

6. mars arrangerte NIF seminaret Idrettens Kvinnedag. I løpet av arrangementet ble det også tildelt nye midler til særforbundene øremerket likestillingsprosjekter. Norges Kampsportforbunds mentorprosjekt, som gjennomføres i samarbeid med Norges Judoforbund og Norges Bryteforbund, ble her trukket frem som det beste prosjektet på likestillingsarbeid.

I løpet av Idrettens Kvinnedag fikk rundt 200 fremmøtte høre relevante innlegg fra blant annet tidligere toppidrettsutøvere Gro Hammerseng-Edin og Else-Marthe Sørlie Lybekk, samt paneldebatt. Deltakere fikk også anledning til mingling ved stands som presenterte ulike likestillingsprosjekter.

-Norsk idrett jobber som aldri før med å kunne mer, vite bedre og få til en bedre kjønnsbalanse i vår organisasjon. Det som er et faktum er at vi har en kvinnerepresentasjon i styrer som nesten speiler medlemsmassen, ca. 40 prosent kvinner, mens vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder toppledere, fortalte idrettspresident Berit Kjøll på seminaret, melder NIF på sine nettsider.

Samarbeid vektlagt

Utviklingskonsulent Kristiane Utheim Brown sier seg fornøyd med den rosende omtalen Mentorprogrammet mottok på Idrettens Kvinnedag. Foto: Norges Kampsportforbund.

Når nye prosjektmidler ble delt ut på Idrettens Kvinnedag ble mentorprosjektet som blant annet Norges Kampsportforbund står bak, fremhevet som særlig vellykket, og et eksempel på hensiktsmessig og effektivt arbeid i særforbundene. Samarbeid på tvers av idretter og «gjenbruk» av kompetanse ble fremhevet som særlig positivt av NIF.

Prosjektet ble innledet i fjor sammen med bryte-, basketball- og judoforbundet, og gav 11 kvinner mulighet til å delta i et mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer. I årets runde ønsker vi å gi muligheten til 12 engasjerte kvinner.

Vedtatt i langtidsplanene

Både Norges Kampsportforbund, Norges Judoforbund og Norges Bryteforbund har vedtatt å øke kvinneandelen i sine klubbstyrer og antall kvinnelige ledere i sine langtidsplaner. Ett av virkemidlene for å oppnå dette er nettopp mentorprogrammet.

– Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i sin rolle. Første samling ble gjennomført i september i fjor, og prosjektet avsluttes med samling nå i slutten av mars. Vi er selvfølgelig svært glade for rosen vi mottok fra NIF på Idrettens Kvinnedag, og ser frem til å motta midler til å videreføre prosjektet når endelig tildeling foreligger, forteller Kristiane  Utheim Brown, prosjektansvarlig i Norges Kampsportforbund.

Se hele opptaket fra Idrettens Kvinnedag her.