Lansering av verktøy ALLEMED

Publisert 16.08.2016

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Handlings- og samtaleverktøyet ALLEMED er laget av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Det er derfor viktig at vi sammen sikrer at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår og mulighet til å delta på lik linje som andre barn.

Nå kan klubber som ønsker å gjøre en innsats for å få alle med, benytte seg av verktøyet ALLEMED, som finnes på deres nettsider.