Lansering: Trener 3

Publisert 30.05.2023

I samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen vil vi fra høsten 2023 gjennomføre Trener 3.

Kurset kombinerer fysiske workshops på tvers av idretter, med digitale refleksjonsgrupper og trenerstyrte prosjekter individuelt eller i små grupper. De ulike forbundene og Olympiatoppen vil stille med forelesere og innlegg.

Kurset er delt inn i fire helgesamlinger over en periode på 1 år. Foreløpig tidsplan ser slik ut med følgende hovedtemaer:

  • 15.-17. September 2023 – Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse, Idrettscoaching, Idrettspsykologi, Prestasjonsernæring
  • 5. og 6. Januar 2024 – Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine?
  • 17. og 18. Februar 2024 – Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv
  • 1. og 2. Juni 2024 – Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Målgruppe for Trener 3

  • Aktive trenere som har utøvere i konkurransegruppe i klubb eller har planer om å utvikle en tilsvarende gruppe. (Enkeltutøvere på landslagsnivå kan også gjelde)
  • Trenere med utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot en høyt nasjonal og internasjonal deltakelse.
  • Det kreves at man har bestått trener 2. Tilsvarende formell kompetanse innen idrettsfag (Høyskolenivå) og/eller realkompetanse kan vurderes.

Pris

Kurset vil koste 2000,- pr samling, hvor man ved gjennomførelse av hele utdannelsen vil bli refundert 50% av kostnaden fra forbundet.

Hele kursavgiften (8000,-) må betales på forhånd av oppstart og man vil kunne bli refundert halvparten (4000,-) ved fullført Trener 3. Kost og losji må deltagere dekke selv.

Endelig frist for påmelding vil være 16.juni 2023 og vi har blitt tildelt et visst antall plasser, så vi ønsker en raskest mulig tilbakemelding på interesse og/eller påmelding til Christian (se mail nedenfor) innen kortest mulig tid.

E-post sendes til Christian@kampsport.no og må inneholde standard informasjon (navn, klubb etc.) og informasjon som tilfredsstiller de 3 punktene under «målgruppe for Trener 3».

Ta kontakt ved spørsmål