Kurs for valgkomiteer

Publisert 06.02.2018
Redigert 12.01.2022

Sitter du i en valgkomité og føler behov for inspirasjon og faglig påfyll? Da kan du melde deg på NIFs kurs for valgkomiteer i særforbund og idrettskretser. Kurset arrangeres 15. februar. Påmeldingsfristen er 13. februar.

Det er en ansvarsfull og ofte utfordrende jobb å sitte i en valgkomité. Ikke bare skal man finne de rette folkene med riktig kompetanse, men kandidater skal også overtales til å bruke sin fritid på et styreverv.

 Alt av informasjon, samt link til påmelding, finner du her.

Innsikt og inspirasjon

Alle i idrettsorganisasjonen er tjent med engasjerte tillitsvalgte i form av en veldrevet organisasjon. Utfordringen ligger i hvordan valgkomiteen arbeider med å få medlemmene til å engasjere seg.  I dette kurset ønsker vi å gi valgkomiteens medlemmer innsikt og inspirasjon i sitt arbeid.

Målgruppe: Valgkomiteer for særforbund og idrettskretser.

Påmeldingsfrist: 13. februar 2018

Program:

  • Kl. 17.00: Velkommen og gjennomgang av dagens program. Kari Vanebo, rådgiver kompetanseutvikling.
  • Kl. 17.10: Sammensetning av styrer. Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid.
  • Kl. 17.25: Valgbarhetsbestemmelser og andre bestemmelser. Tord Jordet, advokat juridisk avdeling.
  • Kl. 17.45: Erfaringer fra NIFs valgkomité. Bjørn Omar Evju, sekretær for valgkomiteen i NIF.
  • Kl. 18.00: Gjennomgang av valgkomiteens arbeid fra «A-Å». Kari Vanebo.
  • Kl. 18.45: Oppsummering og avslutning.
  • Kl. 19.00: Slutt.

Tid, sted og kontakt: 15. februar kl. 17.00 – 19.00 på Idrettens hus Ullevål stadion og Skype. Ingen kursavgift, enkel servering. For spørsmål: kari.vanebo@idrettsforbundet.no / 91 60 62 79