Siste mulighet: Ta trenerlisens før sommeren

Publisert 27.05.2022

Norges Kampsportforbund sendte tidligere i år ut en påminnelse om at alle klubber må ha minst én trener med trenerlisens på plass innen sommeren (Q2). Hvis ikke kan dette få konsekvenser for klubben.

Trener 1-kurset er nå heldigitalt og kan gjennomføres gjennom Zoom/Teams. Siste mulighet for å ta trenerutdanning innen utløpet av Q2 er 18. juni.
Meld deg på trenerkurset her.

Se kort video med introduksjon til trenerkurs og hvordan du gjennomfører det her:

Reaksjonsformer etter fristens utløp:

  • De klubber ikke har påbegynt trenerkurs per 01.01.2022 vil få tilsendt brev med pålegg om å påbegynne lisensprosessen (ta trenerkurs) innen 1. kvartal, eller etter nærmere avtale med forbundsadministrasjonen.
  • De som fortsatt ikke oppfyller kravet etter Q1/avtale vil få melding om at de må ordne dette innen utløpet av Q2/avtale. Inntil forholdet er bragt i orden nektes klubben deltakelse på stevner og treningssamlinger i forbundets regi og fratas retten til å søke om tilskudd.
  • Klubber som per Q3 fortsatt ikke oppfyller kravet/nekter å oppfylle kravet vil bli rapportert til forbundsstyret mtp. vurdering av medlemskap og/eller anmeldelse til domsorgan for brudd på vedtak/lover.
  • Klubbene har 12 mnd. til å fullføre, ellers iverksettes sanksjonene over.

Siste kursmulighet 18. juni

Trener 1-kurset er nå heldigitalt og kan gjennomføres gjennom Zoom/Teams. Siste mulighet for å ta trenerutdanning innen utløpet av Q2 er 18. juni.
Meld deg på trenerkurset her.

Mulighet for å bestille kurs

Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte kursene, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene.

Administrasjonen kan kontaktes på post@kampsport.no.