KLUBBPAKKA – ET NYTTIG PRODUKT FOR IDRETTSLAGENE

Publisert 21.01.2015
Redigert 27.07.2015

Kampsportforbundet anbefaler dette verktøyet! Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy skreddersydd for idrettslagenes virksomhet.

Verktøyet har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter samt omfattende juridisk og praktisk veiledning innenfor sentrale idrettsrelaterte fagområder, herunder også i forhold til NIFs lov og lovnorm for idrettslag.

Klubbpakka er et ”levende” produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.

Klubbpakka er utarbeidet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen i advokatfirma Kleven & Kristensen, som i mange år har bistått store aktører på organisasjonssiden i norsk idrett. For nærmere informasjon om advokatfirma Kleven & Kristensen og om Klubbpakka, sewww.kleven-kristensen.no .

Norges Kampsportforbund mener Klubbpakka vil bidra til å øke profesjonaliteten og kunnskapen blant ansatte/tillitsvalgte slik at idrettslagenes interesser og verdier ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. I en tid hvor vi opplever en stadig større ”rettsliggjøring”, økt fokus på lover og regler og kommersialisering av idretten, er det viktig at idrettslagene opptrer korrekt overfor omverdenen og i forhold til egne medlemmer og ansatte. I tillegg vil de mange standarddokumentene i Klubbpakka i stor grad bidra til å effektivisere og kvalitetssikre organisasjonsarbeidet.

Vi er overbevist om at våre idrettslag vil ha stor nytte og glede av Klubbpakka, og vi har derfor fremforhandlet en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at våre medlemsklubber kan tegne et abonnement til en rabattert pris av kr 2 490 pr år. Bindingsperioden er tre år. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår slik de fremkommer påwww.klubbpakka.no .

Norges Kampsportforbund oppfordrer med dette idrettslagene til å tegne abonnement på Klubbpakka.