Vedrørende KlubbAdmin som medlemsverktøy

Publisert 12.02.2016
Redigert 08.03.2016

Kampsportforbundet er i startgropen for ny løsning samtidig som flere klubber føler seg presset av KlubbAdmin

Informasjon om KlubbAdmin og godkjente systemer for elektronisk registrering

Kampsportforbundet hører stadig fra klubber som opplever pålegg om bruk av KlubbAdmin til medlemsadministrasjon. Dette er en misforståelse og kan ignoreres. Nedenfor viser vi til den aktuelle paragrafen i forskriften tilknyttet idrettens lover, og anbefaler alle å lese hele forskriften på lovdata. Forskriften er kort og lettfattelig med kun 4 små paragrafer. Paragraf 1 motbeviser i sin helhet det som av noen oppleves som et pålegg om bruk.

Kampsportforbundet anbefaler å henvise til forskriften ved eventuell tvang. Dersom det blir vanskelig for klubben kan dere også ta kontakt med administrasjonen for støtte. KlubbAdmin er ikke eneste godkjente løsning og er ikke pålagt å bruke.

§ 1.Krav til føring av elektronisk medlems- og organisasjonsregister

(1) Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.

(2) Opplysningene skal føres i et datasystem som er godkjent av Norges idrettsforbund.

Integrasjon og kommende løsning for Kampsportklubbene

Kampsportforbundet arbeider mot et nytt og bedre administrasjonsverktøy. Ettersom det er krav om integrasjon med idrettens sentrale database er idrettsforbundet sterkt involvert i prosessen og vil ikke sanksjonere Kampsportforbundet eller våre medlemsklubber dersom en ny løsning ikke er på plass før fristen for integrasjon 31.12.2016.

Det er også opprettet integrasjon mellom nåværende løsning og idrettens sentrale database på vegne av andre særforbund med samme leverandør som oss. Kampsportforbundets medlemsklubber fører derfor per definisjon i et datasystem som er godkjent av Norges idrettsforbund, og Kampsportforbundet har mulighet til å implementere integrasjonen i en overgangsperiode dersom det mot all formodning blir varslet om sanksjoner fra idrettsforbundet etter 31.12.2016.