KENDO

Publisert 02.06.2012
Redigert 09.07.2018

Kendo er en japansk kampsport med røtter fra 1600-tallet, hvor utøverne kjemper med bambussverd, kalt shinai.

Kendo passer for kvinner og menn i alle aldre. Det legges vekt på å styrke kropp og sinn. Elevene lærer å verdsette høflighet og respekt, og det oppfordres til sportslig og personlig selvutvikling.

Frem til 1800-tallet ble det benyttet tresverd (bokuto). Dette fikk ofte dramatiske konsekvenser, og på bakgrunn av flere ulykker ble bambussverdet utviklet. Dermed ble det mulig å fullføre et slag i kamp uten å være redd for å påføre motstanderen livstruende skader.

Før og under andre verdenskrig ble kendo utnyttet av nasjonalister til å rekruttere tilhengere, som deretter ble indoktrinert med nasjonalistisk propaganda. Dette førte til at kendo ble forbudt i Japan under den amerikanske okkupasjonen og frem til begynnelsen av 50-tallet. De siste tiårene har det blitt lagt stadig mer vekt på kendo som konkurranseidrett.

KENDO OG KONKURRANSER

Konkurranse i kendo heter shiai. Kampene foregår innenfor et eget kampområde, shiai-jo, som er på 9–11 x 9–11 meter. Hver kamp varer inntil fem minutter, eller til en av deltagerne har fått to poeng. Det er tre dommere med flagg i shiai-jo. For å få et gyldig treff på motstanderen, må utøveren med den fremre delen av shinaien treffe følgende definerte mål på motstanderens kropp:

  • Toppen på hodet (men)
  • Begge håndledd (kote)
  • Magen (do)
  • Stikk mot strupen (tsuki) med spissen av shinai (sverdet)

Alle treffpunktene er godt beskyttet av rustningen. For at treffet skal vurderes som poeng, må to dommere markere at de mener at det er et poengtreff. Samtidig med treffet må utøveren rope (kiai) og sette foten i gulvet (fumikomi). Han eller hun må også ha tilstedeværelse (zanshin) og god kontroll på gjenomføringen av hugget.

NKF arrangerer hvert år NM i åpen klasse individuelt, og lagkonkurranse med tremannslag. Når antallet tilsier det, arrangeres også egne klasser for kvinner, kyu-graderte og juniorer. Det første offisielle Norgesmesterskapet i regi av NKF ble arrangert i 2010.

INTERNASJONALE KONKURRANSER

Det internasjonale kendoforbundet, IKF, ble stiftet i 1970 og det første verdensmesterskapet ble arrangert samme år i Tokyo. VM arrangeres nå hvert andre år, og året i mellom arrangeres EM av det europeiske kendoforbundet.